Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Česko zakázalo dovoz ulovených diviakov a trofejí

CR AMO 2017Veterinári zakázali predaj živých diviakov do všetkých štátov mimo ČR, českí chovatelia ošípaných nesmú používať seno a slamu zo štátov, kde sa vyskytuje africký mor ošípaných, teda napríklad z Belgicka alebo Poľska. Štátna veterinárna správa (SVS) tiež zakázala dovoz tiel ulovených zvierat z čeľade sviňovité alebo vedľajšie živočíšne produkty z týchto zvierat na zhotovenie trofejí zo štátov, kde sa choroba vyskytuje. 

Túto správu oznámilo dňa 1.11.2018 ministerstvo poľnohospodárstva na svojom webe. Zákaz, ktorý by mal znížiť riziko zavlečenia choroby do chovov, platí od 1.11.2018 . Za jeho porušenie hrozí pokuta do dvoch miliónov korún pre právnické osoby a podnikateľov, pre fyzické osoby do 100 000 korún. "Mimoriadne veterinárne opatrenia zakazujú dovážať telá ulovenej zveri z čeľade sviňovité, časti tiel z tejto zveri alebo vedľajšie živočíšne produkty z tejto zveri na výrobu trofejí. Ďalej sa tiež zakazuje používať v chovoch ošípaných seno a slamu, ktoré pochádzajú z krajín, ktoré sú zasiahnuté africkým morom ošípaných, "povedali ČTK zástupcovia SVS.

Podľa predsedu Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martina Pýchu mal ísť štát ešte ďalej a zakázať dovoz mäsa z diviakov z krajín, kde sa mor vyskytuje. "Väčšina sa spracuje, ale zvyšky môžu niečo kontaminovať," povedal Pýcha pre ČTK. Podľa neho zväz po takomto zákaze volá už od minulého roka, keď sa mor prvýkrát objavil v ČR. Obchod so senom pre chovy ošípaných je podľa neho minoritnou záležitosťou, rovnako ako obchod so živými diviakmi. "Myslím si, že seno sa samozrejme dováža z Poľska, ale nie do chovov ošípaných, ale do chovov prežúvavcov," dodal. Štátna veterinárna správa navyše nemá ani presné údaje o dovoze produktov na preparáciu trofejí, dodala SVS.

Zdroj: www.africkymorprasat.cz 
Obrázok je ilustračný

Autor: M.Hustinová

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/