Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Slávnostné odhalenie významného lesníckeho miesta

Profesora Karlovej univerzity Komárka bude v Livove pripomínať Významné lesnícke miesto
 
 
P8230001.JPGP8230013.JPGP8230019.JPGP8230020.JPGP8230021.JPGP8230025.JPGP8230027.JPGP8230030.JPGP8230031.JPGP8230032.JPGP8230034.JPGP8230036.JPGP8230040.JPGP8230043.JPGP8230044.JPG
 
 
V auguste si lesnícka a poľovnícka verejnosť pripomína 120. výročie narodenia vedca, pedagóga a poľovníka, profesora Juliusa Komárka (15.8.1892, Železná Ruda – 7. 2. 1955, Praha). LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, zorganizoval pri tejto príležitosti slávnostné odhalenie Významného lesníckeho miesta, ktorým sa stane Chata profesora Komárka v obci Livov pri Bardejove. Chata, v ktorej tento významný český vedec často pobýval pri návštevách východného Slovenska, bola zachovaná a obnovená na pôvodnom mieste. Pri tejto príležitosti podnik pripravil aj medzinárodný odborný seminár „Profesor Július Komárek a karpatská zver“ a prezentáciu knihy autora Ing. Marcela Lehockého „Profesor Július Komárek a Lovy v Karpatoch takmer po sto rokoch.“ 
 
Julius Komárek bol vynikajúci pedagóg, vedec, spisovateľ a rozprávač. Významný profesor zoológie Karlovej univerzity v Prahe, entomológ, odborník a praktik v ochrane lesa a v poľovníctve. Od roku 1925 mimoriadny, od 1932 riadny profesor zoologie Univerzity Karlovej, člen korespondent ČSAV, člen Čs. akademie zemědělské. Mal hlavnú zásluhu na založení Výskumného ústavu pre ochranu lesa v Prahe. Bol jeho prvým riaditeľom (1921 – 1945). Intenzívne sa zaoberal otázkami biológie hmyzích škodcov. K jeho významným počinom patrí úsilie o záchranu veľkých karpatských cicavcov a bol aj jedným z iniciátorov zriadenia veľkých národných parkov vo Vysokých Tatrách a na Šumave. Za svojimi zoologickými bádaniami, ale aj za poľovačkami, precestoval takmer všetky horské oblasti Európy, vrátane Karpát a pohorí na Balkáne. 
 
Dielo prof. Komárka je mimoriadne rozsiahle, zahrňuje vedecké práce z oblasti zoológie a entomológie, medicíny, lesníctva, poľovníctva, rybárstva a ochrany prírody. Je autorom vysokoškolských učebníc, napísal aj niekoľko populárnych kníh – Neznámá tvář Prahy, Milování v přírode, Kapitolky o zvířatech. V poľovníckej verejnosti si profesor Komárek nesmrteľnosť získal vydaním svojich poľovníckych a zoologických spomienok v knihe „Lovy v Karpatech“ ktorá sa ihneď stala poľovníckym bestsellerom a zároveň poľovníckou bibliou, ktorá ovplyvnila celé generácie poľovníkov a lesníkov v Čechách a na Slovensku. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku 1942 a nasledovalo jej ďalších 6 vydaní s celkovým nákladom 115 000 kníh. 
 
Život a dielo profesora bolo úzko spojené s Karlovou univerzitou, kde nielen študoval, ale zastával aj významné akademické a vedecké hodnosti. Stelesňoval postavu vedca, ktorý dokázal predvídavo určovať poslanie vedy v celom tempe života národa. Jeho prednášky vynikali vecným obsahom, elegantným prednesom bez rutinného opakovania a boli vždy doplnené majstrovskými kresbami. 
 
Vychoval celý rad vynikajúcich odborníkov, ktorí sú uznávanými kapacitami nielen v Čechách, ale aj v zahraničí.
 
zdroj:
Banská Bystrica, 21. augusta 2012
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Scan0207.pdf)Scan0207.pdf[pozvánka]703 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/