Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a odborná komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory schválili na svojich zasadnutiach podporu projektu Živá lúka, ktorého zakladateľom je OZ Zeleň.

Cieľom projektu Živá lúka je prevencia a záchrana mláďat pred poľnohospodárskymi prácami v jarných a letných mesiacoch kedy kosením lúk, trvalo trávnych porastov, lucerny a ďateliny dochádza k vysokým škodám na srnčej a malej zveri (predovšetkým zajacov a bažantov). 

Vzorom je projekt "Senoseče" zo susedných Čiech
Metodika a hlavný zámer je rovnaký ako pri projekte „Senoseče, alebo zachraňme srnčata“, ktorého autorom je Petr Slaba, poľovník, poľovný hospodár a lesník. Celý projekt „Zachraňme srnčata“ sa zrodil zo všeobecnej bezradnosti nad každoročne pokosenými srnčatami, ale aj inými druhmi zveri a zvieratami vyvádzajúcimi svoje mláďatá na lúky. Iniciátorom sa stal už vyššie spomínaný poľovný hospodár MS Beškov – Blatce Petr Slaba, ktorý sa nemohol vyrovnať s tým, že pri senoseči v roku 2014 na relatívne malej ploche lúk zhaslo pod lištami žacích strojov najmenej 30 čerstvo nakladených srnčiat. O iniciatíve a o tom, ako sa cez facebook-ové kontakty problém pokosených srnčiat dostal doslova až do pracovne ministra životného prostredia Richarda Brabce sa už v minulosti niekoľkokrát písalo na stránkach časopisu Myslivost-Stráž myslivosti. Projekt Senosečí v súčasnosti podporujú Ministerstvo životného prostredia,  časopis Myslivost-Stráž myslivosti, Česká zemědělská univerzita v Praze a Česká  spořitelna. 

Ciele projektu Živá lúka
V období mája až augusta chceme uskutočniť vo vybraných lokalitách prevenciu a ochranu ohrozených živočíšnych druhov pri zbere plodín a senoseči za aktívnej účasti verejnosti a užívateľov poľovných revírov vykonávajúcich právo poľovníctva na danom území. Zámerom a účelom projektu je navrhnúť účinnú koncepciu ochrany a prevencie pri kosení a zbere plodín, ktorá by viedla k zlepšeniu biodiverzity v krajine. Taktiež budú nastavené komunikačné kanály voči poľnohospodárskym subjektom, ktorým zákon ukladá povinnosť ohlasovať kosbu vopred. Lokality, na ktorých budú v prvom roku vykonávané prevencie podľa projektu Živá lúka, budú vybrané na základe vyhodnotenia dotazníka, ktorý je zverejnený na web stránke:

(kliknúť na link) Dotazníkový formulár k projektu Živá lúka 

Týmto chceme poprosiť o pomoc vyplnením dotazníka všetkých uživateľov poľovných revírov, ktorých sa táto téma dotýka. Veríme, že množstvá takto usmrtených mláďať nie sú nikomu ľahostajné.

Projekt nielen pre poľovníkov, ale aj pre nepoľovnícku verejnosť
Hoci dotazníkový formulár je primárne určený pre užívateľov poľovných revírov, ktorí škody spôsobené na zveri pri jarných a letných kosbách evidujú, neznamená to že sa na projekte nemôže podieľať aj nezainteresovaná verejnosť. Práve naopak. Na týchto preventívnych akciách sa môžu zúčastniť za odbornej koordinácie poľovníkov aj dobrovoľníci, aktivisti z radov širokej verejnosti, čiže všetci tí, ktorí majú záujem na skutočnej ochrane prírody a mláďat lesnej a poľnej zveri. 

Živá lúka online v budúcnosti
Srdcom aktivity celého projektu bude web portál projektu Živá lúka. Celé fungovanie portálu bude záležať od množstva získaných finančných prostriedkov od oslovených organizácií a potenciálnych partnerov. Na portáli bude po jeho vzniku možné prihlasovanie používateľov prostredníctvom troch úrovní a to:

1. Dobrovoľníci z radov širokej verejnosti sa môžu registrovať na portáli, zadať oblasť územnej pôsobnosti, z ktorej chcú dostávať informácie o pripravovaných preventívnych akciách. Samozrejmosťou je sms notifikácia a aktualizácie pri zmenách termínov v závislosti od počasia a iných nepredvídateľných okolností. 
2. Poľnohospodári, ktorí majú v prenájme a obhospodarujú polia s lucernou, ďatelinou alebo pasienky, ktoré sa kosia. V portáli zadajú lokalitu výskytu zasiatej plodiny a plánovaný dátum kosby. Tým si zároveň splnia zákonnú povinnosť upozorniť poľovnícku organizáciu vykonávajúcu právo poľovníctva na týchto plochách na blížiacu sa kosbu. 
3. Poľovníci alebo užívatelia poľovných revírov, ktorí prostredníctvom portálu dostávajú informácie o plánovaných poľnohospodárskych aktivitách a môžu vykonať preventívne akcie v zmysle vyháňania zvery 24 hodín pred kosením. 
 
Veríme, že priamou podporou projektu Živá lúka prostredníctvom spolupráce OZ Zeleň a Slovenskej poľovníckej komory, jej členov ale aj širokej verejnosti vytvoríme fungujúci systém na ochranu a záchranu mláďat divo žijúcej zveri.
 
Viac o projekte môžete aktuálne sledovať na webových stránkach:
Slovenská poľovnícka komora: www.polovnickakomora.sk
O
Z Zeleň: www.ozzelen.sk
 
Mediálni partneri projektu:
    
 
 
 

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.