Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd Slovenskej poľovníckej komory
sídlo: Štefánikova č. 867/10, Bratislava, PSČ:811 05, Slovenská republika

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (RS+Štatut+Rokovaci-Snem 27.04.2019.docx)RS+Štatut+Rokovaci-Snem 27.04.2019.docx[ŠTATÚT Rozhodcovského súdu SPK]53 kB
Stiahnúť tento súbor (SADZOBNÍK RS.docx)SADZOBNÍK RS.docx[Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania]21 kB
Stiahnúť tento súbor (ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.docx)ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.docx[Zoznam rozhodcov]13 kB
Stiahnúť tento súbor (VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx)VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx[VZOR rozhodcovskej zmluvy]15 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/