Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011

Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_po_sneme11062011_1609_2011_uplne_znenie.doc)Stanovy SPK_po_~.doc[Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011]141 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 etický kódex_konečné znenie.doc)Príloha č. 1 et~.doc[Etický kódex – príloha č. 1 k Stanovám SPK]73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 poľovnícky poriadok_konečné znenie.doc)Príloha č. 2 po~.doc[Poľovnícky poriadok – príloha č. 2 k Stanovám SPK]96 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/