Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Smernica o vnútornom audite

viď priložené dokumenty:

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o vnutornom audite.pdf)Smernica o vnutornom audite.pdf[Smernica]2775 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_1.pdf)Priloha_1.pdf[Príloha č. 1.]604 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_2.pdf)Priloha_2.pdf[Príloha č. 2.]608 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_3.pdf)Priloha_3.pdf[Príloha č. 3.]651 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_4.pdf)Priloha_4.pdf[Príloha č. 4.]591 kB
Stiahnúť tento súbor (Priloha_5.pdf)Priloha_5.pdf[Príloha č. 5.]589 kB
Stiahnúť tento súbor (Plan auditov 2017.pdf)Plan auditov 2017.pdf[Plán auditov v roku 2017]518 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/