Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Na podnet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Vás chceme informovať o výskyte vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ.

Výskyt bol oficiálne potvrdený u voľne žijúceho vtáctva v siedmich štátoch, konkrétne v Nemecku Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Holandsku. Vo väčšine prípadov došlo k hromadnému úhynu vtáctva (nálezy desiatok až stoviek uhynutých vtákov). Nájdené boli vždy v blízkosti vodných plôch, pri ktorých sa vtáctvo najčastejšie zdržiava a hniezdi.

V chove hydiny je do dnešného dňa známy jeden prípad v chove moriek na juhovýchode Maďarska (obec Békés), kde bol zaznamenaný náhly úhyn zvierat (14 %) a pokles v príjme vody takmer o 75 %. Okamžite boli nariadené veterinárne opatrenia a okamžite prevedený stamping out, kde bol pozitívny výsledok potvrdený už na druhý deň (3.11.2016) Následne boli vyhlásené restrikčné zóny – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dohľadu (10 km).

Európska komisia preto požiadala členské štáty o zvýšenú ostražitosť a pripravenosť pre prípad výskytu HPAI, aby sa zabezpečila čo najvyššia kontrola a šírenie nákazy do iných členských štátov.

Nakoľko sa zdá, že ide o pomerne agresívny kmeň vírusu a nové hlásenia o výskyte pribúdajú, prosíme Vás o ostražitosť, pokiaľ ide o vtáctvo chované v zajatí, ako aj voľne žijúce vtáky.

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, je potrebné informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, prípadne priamo ŠVPS SR.

Základné informácie k vysokopatogénnej aviárnej influenzie môžete nájsť na stránke ŠVPS SR:
http://www.svssr.sk/zvierata/choroby_chripka.asp

Zoznam regionálnych veterinárnych a potravinových správ pre nahlasovanie:
http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

 

Posledná aktualizácia výskytu H5N8 ku dňu 13. 12. 2016:
http://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/AIEU_2016_2.pdf

 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.