Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Grafy vývoja medailových trofejí raticovej zveri od roku 1980 po súčasnosť.