Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

liga cmmj spk
Európska komisia predložila revidovaný návrh ohľadom zákazu používania oloveného streliva na mokradiach. Návrh nerieši mnoho otázok, je neprimeraný a diskriminačný. Ide o zámer Európskej komisie alebo nie?

Slovenská poľovnícka komora a Českomoravská myslivecká jednota chránia práva poľovníkov v Slovenskej a Českej republike a s takto navrhovaným nariadením nemôžeme súhlasiť.
ČMMJ žiada zástupcu Českej republiky a MŽP, aby nedopustili prijatie tohto nepremysleného a nekoncepčného návrhu. V súlade so zásadami EÚ ohľadom "lepšej regulácie" volá po zrozumiteľnom riešení, ktoré bude rešpektovať práva všetkých zúčastnených strán. Na Slovensku je zákaz používania olova na mokradiach zavedený prijatím zákona 274/2009 Z. z. v Česku je zákaz olova na mokradiach zavedený od roku 2011. Avšak tento nový návrh svojou zlou definíciou a obsahom presahuje ďaleko za hranice mokradí. 

Od roku 2015 Európska komisia (Komisia) pripravuje návrh zákazu používania oloveného streliva na mokradiach. Dôvodom je snaha zamedziť vnášanie olova do prírody. V minulom roku Komisia predstavila prvý návrh, ten však bol predmetom kritiky 6 členských štátov vrátane Českej republiky. Komisia návrh prepracovala a predložila tento rok nový. Revidovaný návrh nie je jednoznačný. Nie je vymedzená minimálna veľkosť mokradí.

Definícia toho, čo je považované za mokraď, je kľúčovým faktorom pri určovaní uskutočniteľnosti a vymáhateľnosti navrhovaného obmedzenia. Každá viditeľná voda, i napríklad kaluž s veľkosťou 50 cm2, môže byť definovaná ako mokraď. Pre strelca môže byť problematické v praxi posúdiť, či je oblasť mokraďou alebo nie.

Vymedzenie ochranného pásma smeruje k úplnému zákazu oloveného streliva

Komisia oproti pôvodnému návrhu znížila veľkosť ochranných pásiem zo 400 m na 300 m. Toto obmedzenie presahuje pôvodný návrh a odporúčania Európskej chemickej agentúry (ECHA). Pri zaradení ochranných pásiem a užívanie Ramsarského definície mokradí je znemožnené užívať olovené strelivo do brokovníc na viac ako 25% Českej republiky. V podstate sa jedná o plošný zákaz olova.

Návrh nerieši užívanie olova na strelniciach
Komisia neberie do úvahy, že takmer každá broková strelnice v EÚ, je v okruhu 300 metrov od vody. Napríklad na strelnici v Tachove by skončila streľba oloveným strelivom do brokovníc, pretože sa nachádza v blízkosti dvoch rybníkov.

Nie je známe koľko poľovníkov bude nariadením postihnuté, koľko brokovníc je potrebné upraviť alebo nahradiť
Poľovníci, ktorí nemajú vhodnú brokovnicu k užívaniu alternatív k olovenému strelive budú nútení si kúpiť novú zbraň. Komisia uvádza, že "náklady na navrhované obmedzenie by niesli predovšetkým lovci a že zvýšenie nákladov by bolo pre lovca primerané". Náklady pre poľovníkov však nie sú vyčíslené s ohľadom na nové podmienky návrhu Komisie. Nariadenie vykazuje známky absencia posúdenia všetkých rizík a postráda sociálno-ekonomickú analýzu.

Nie je jasne definovaný výklad "držanie" oloveného streliva
Návrh Komisie odporúča zakázať "držanie" oloveného streliva pri streľbe cez mokrade. Väčšina lovcov pri love malej zveri cez mokrade s brokovnicou bežne prechádza a podľa tohto nariadenia by tak porušovali zákon. V praxi by to znamenalo rozšírenie zákazu ďaleko mimo mokrade, a to bez dôvodu alebo ohľadu na proporcionalitu. Navrhované obmedzenie držanie by malo byť vykladané ako "držanie" počas lovu a v rámci športovej streľby.

Návrh má medzery aj z hľadiska používania oloveného streliva v zbraniach polície a armády
Návrh obmedzuje užívanie olova v blízkosti vody vrátane mestských oblastí bez ohľadu na veľkosť. Ak nedôjde k zmene návrhu Komisie, je možné, že toto nariadenie zabráni policajnému a vojenské použitie oloveného streliva do 300 m od vody.

Stanovisko ČMMJ podporuje Slovenská poľovnícka komora a Liga Libe.

Attachments:
Download this file (zakaz pouzivania olova v mokradiach-final.pdf)zakaz pouzivania olova v mokradiach-final.pdf[Stanovisko pre MPRV - SPK]367 kB
Download this file (Návrh-komise_zákaz-olova_TZ-ČMMJ_27.01.2020.pdf)Návrh-komise_zákaz-olova_TZ-ČMMJ_27.01.2020.pdf[Stanovisko ČMMJ]213 kB

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD