Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

liga cmmj spk
Európska komisia predložila revidovaný návrh ohľadom zákazu používania oloveného streliva na mokradiach. Návrh nerieši mnoho otázok, je neprimeraný a diskriminačný. Ide o zámer Európskej komisie alebo nie?

Slovenská poľovnícka komora a Českomoravská myslivecká jednota chránia práva poľovníkov v Slovenskej a Českej republike a s takto navrhovaným nariadením nemôžeme súhlasiť.
ČMMJ žiada zástupcu Českej republiky a MŽP, aby nedopustili prijatie tohto nepremysleného a nekoncepčného návrhu. V súlade so zásadami EÚ ohľadom "lepšej regulácie" volá po zrozumiteľnom riešení, ktoré bude rešpektovať práva všetkých zúčastnených strán. Na Slovensku je zákaz používania olova na mokradiach zavedený prijatím zákona 274/2009 Z. z. v Česku je zákaz olova na mokradiach zavedený od roku 2011. Avšak tento nový návrh svojou zlou definíciou a obsahom presahuje ďaleko za hranice mokradí. 

Od roku 2015 Európska komisia (Komisia) pripravuje návrh zákazu používania oloveného streliva na mokradiach. Dôvodom je snaha zamedziť vnášanie olova do prírody. V minulom roku Komisia predstavila prvý návrh, ten však bol predmetom kritiky 6 členských štátov vrátane Českej republiky. Komisia návrh prepracovala a predložila tento rok nový. Revidovaný návrh nie je jednoznačný. Nie je vymedzená minimálna veľkosť mokradí.

Definícia toho, čo je považované za mokraď, je kľúčovým faktorom pri určovaní uskutočniteľnosti a vymáhateľnosti navrhovaného obmedzenia. Každá viditeľná voda, i napríklad kaluž s veľkosťou 50 cm2, môže byť definovaná ako mokraď. Pre strelca môže byť problematické v praxi posúdiť, či je oblasť mokraďou alebo nie.

Vymedzenie ochranného pásma smeruje k úplnému zákazu oloveného streliva

Komisia oproti pôvodnému návrhu znížila veľkosť ochranných pásiem zo 400 m na 300 m. Toto obmedzenie presahuje pôvodný návrh a odporúčania Európskej chemickej agentúry (ECHA). Pri zaradení ochranných pásiem a užívanie Ramsarského definície mokradí je znemožnené užívať olovené strelivo do brokovníc na viac ako 25% Českej republiky. V podstate sa jedná o plošný zákaz olova.

Návrh nerieši užívanie olova na strelniciach
Komisia neberie do úvahy, že takmer každá broková strelnice v EÚ, je v okruhu 300 metrov od vody. Napríklad na strelnici v Tachove by skončila streľba oloveným strelivom do brokovníc, pretože sa nachádza v blízkosti dvoch rybníkov.

Nie je známe koľko poľovníkov bude nariadením postihnuté, koľko brokovníc je potrebné upraviť alebo nahradiť
Poľovníci, ktorí nemajú vhodnú brokovnicu k užívaniu alternatív k olovenému strelive budú nútení si kúpiť novú zbraň. Komisia uvádza, že "náklady na navrhované obmedzenie by niesli predovšetkým lovci a že zvýšenie nákladov by bolo pre lovca primerané". Náklady pre poľovníkov však nie sú vyčíslené s ohľadom na nové podmienky návrhu Komisie. Nariadenie vykazuje známky absencia posúdenia všetkých rizík a postráda sociálno-ekonomickú analýzu.

Nie je jasne definovaný výklad "držanie" oloveného streliva
Návrh Komisie odporúča zakázať "držanie" oloveného streliva pri streľbe cez mokrade. Väčšina lovcov pri love malej zveri cez mokrade s brokovnicou bežne prechádza a podľa tohto nariadenia by tak porušovali zákon. V praxi by to znamenalo rozšírenie zákazu ďaleko mimo mokrade, a to bez dôvodu alebo ohľadu na proporcionalitu. Navrhované obmedzenie držanie by malo byť vykladané ako "držanie" počas lovu a v rámci športovej streľby.

Návrh má medzery aj z hľadiska používania oloveného streliva v zbraniach polície a armády
Návrh obmedzuje užívanie olova v blízkosti vody vrátane mestských oblastí bez ohľadu na veľkosť. Ak nedôjde k zmene návrhu Komisie, je možné, že toto nariadenie zabráni policajnému a vojenské použitie oloveného streliva do 300 m od vody.

Stanovisko ČMMJ podporuje Slovenská poľovnícka komora a Liga Libe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zakaz pouzivania olova v mokradiach-final.pdf)zakaz pouzivania olova v mokradiach-final.pdf[Stanovisko pre MPRV - SPK]367 kB
Stiahnúť tento súbor (Návrh-komise_zákaz-olova_TZ-ČMMJ_27.01.2020.pdf)Návrh-komise_zákaz-olova_TZ-ČMMJ_27.01.2020.pdf[Stanovisko ČMMJ]213 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.