Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

20190303 111527 zmensena3. marca 2019 sme v PZ Lučenec - Počúvadlo zbierali odpad 4 brigádnici...Vyčistili sme remízku pri hlavnej ceste. Boli tam staré pneumatiky a odpady od šoférov.
Lesu a Lovu Zdar! 

Jano Beňo
PZ Lučenec - Počúvadlo