Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS Popudinské Močidľany

DSC00090 zmensenaSme malá poľovnícka spoločnosť s názvom Popudinské Močidľany, ktorá obhospodaruje poľovný poľný revír na Záhorí, konkrétne v okrese Skalica. Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany každoročne organizuje jarný zber odpadu, ktorý nezodpovedný občania vyhodia do remízok a potokov nachádzajúcich sa v našom revíry. Stalo sa to už tradíciou a súčasťou každoročných aktivít členov tejto poľovníckej spoločnosti.

Okrem zberu odpadu každoročne organizujeme čistenie prameňov potokov a studienok nachádzajúcich sa v našom revíry, výsadbu stromov a kríkov, za účelom vytvárania vhodných podmienok pre voľne žijúcu zver.
V spolupráci s obcou Popudisnké Močidľany každoročne organizujeme akciu pre deti so zameraním na osvetu v oblasti ochrany životného prostredia a vytvárania kladného vzťahu k prírode a poľovníctvu.

Ing. Marián Budovič
poľovný hospodár PS Popudinské Močidľany

DSC00075_zmensena.JPGDSC00076_zmensena.JPGDSC00077_zmensena.JPGDSC00078_zmensena.JPGDSC00079_zmensena.JPGDSC00080_zmensena.JPGDSC00081_zmensena.JPGDSC00082_zmensena.JPGDSC00083_zmensena.JPGDSC00084_zmensena.JPGDSC00085_zmensena.JPGDSC00086_zmensena.JPGDSC00087_zmensena.JPGDSC00088_zmensena.JPGDSC00089_zmensena.JPGDSC00090_zmensena.JPGDSC00091_zmensena.JPGDSC00092_zmensena.JPGDSC00093_zmensena.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/