Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ BUČINA Dolná Strehová

IMG 4055 zmensenaDňa 27.4.2019 naše Poľovnícke združenie PZ BUČINA Dolná Strehová v spolupráci s OZ Srdcom Strehovčania a obcou Dolná Strehová organizovalo deň Zeme v Dolnej Strehovej.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nás nazbieralo dosť cca 50 ľudí s toho 10 deti vo veku od 6-15rokov. Mali sme vytipované čierne skládky v okolí našej obce kde sa nachádzal odpad všetkého druhu hlavne plastové a sklenené fľaše plechovky a nejaké pneumatiky. Po stretnutí o 10:00 sme sa pomocou terénnych aút a V3S-ky presunuli na miesta, kde sa nám podarilo vyzbierať zhruba štyri V3S-ky odpadu.

Ukončenie podujatia bolo na Poľovníckej chate, kde pre všetkých účastníkov bol navarený vynikajúci guľáš a nechýbalo ani čapované pivko a kofola (viac foto a informácií môžete nájsť na FB stránke Obce Dolná Strehová).

Tomáš Fajčík
PZ BUČINA Dolná Strehová

IMG_4023_zmensena.jpgIMG_4024_zmensena.jpgIMG_4025_zmensena.jpgIMG_4028_zmensena.jpgIMG_4031_zmensena.jpgIMG_4032_zmensena.jpgIMG_4040_zmensena.jpgIMG_4049_zmensena.jpgIMG_4055_zmensena.jpgIMG_4056_zmensena.jpgIMG_4057_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/