Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Dolina v Šenkviciach

DSCN7973Dňa 13.04.2019 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. v rámci akcie „JARNÉ UPRATOVANIE“ verejných priestorov v Šenkviciach organizovanej obcou Šenkvice sa 11 členov Poľovníckeho združenia Dolina v Šenkviciach zúčastnilo čistenia Šenkvického hája, ktorý je súčasťou nášho poľovného revíru.

Počas zberu odpadkov sme naplnili osem 60 l vriec v prevažnej miere plastovými fľašami a nádobami od stavebných materiálov. V lese sme naši aj 2 pneumatiky z nákladného auta a chladničku. Vyzbierané odpadky sme následne vyviezli do triedeného odpadu na zberný dvor obce Šenkvice. 

Matej Somorovský
poľovný hospodár PZ Dolina v Šenkviciach 

DSCN7912.JPGDSCN7921.JPGDSCN7924.JPGDSCN7926.JPGDSCN7928.JPGDSCN7931.JPGDSCN7933.JPGDSCN7955.JPGDSCN7973.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/