Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ GAZDOVSKÁ HORA Vinica

FB IMG 1554750776551 zmensenaAkciu zber smetí organizovalo PZ GAZDOVSKÁ HORA Vinica v spolupráci s obcou Vinica a Základnou školou Bálinta Balassiho Vinica v extraviláne obce Vinica už po ôsmy krát dňa 07.04.2019 pri príležitosti dňa Zeme.

Vyzbieraných bolo 30m3 (kontajner) odpadu všetkého druhu, zúčastnilo s cca 80 dospelých aj detí. Po práci poľovníci navarili pre zúčastnených poľovnícky guľáš a urobili program pre deti. 

Mgr. Petra Krchňavá
PZ GAZDOVSKÁ HORA Vinica 

FB_IMG_1553588105431_zmensena.jpgFB_IMG_1554746913659_zmensena.jpgFB_IMG_1554746926679_zmensena.jpgFB_IMG_1554746951086_zmensena.jpgFB_IMG_1554750776551_zmensena.jpgFB_IMG_1554750890894_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/