Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Lapáš

IMG 20190406 115432 zmensenaPoľovnícke združenie Lapáš organizuje už od roku 2014 každý rok jarné upratovanie chotára. Tento rok sme ho organizovali 6.4. a snažili sme sa vyčistiť remízky, v katastroch obcí Malý a Veľký Lapáš, od odpadu rôznej povahy. Vďaka stavebnému boomu v oboch obciach, sme z remízok odstránili rôzne obalové a tepelnoizolačné materiály zo stavieb. Na iných miestach sme našli rôzny odpad od pneumatík, mikrovlniek, grilu, cez bytové jadrá, až po klasický trieditelný odpad ako sú plastové fľaše, či sklené poháre. 

Niekedy náš boj s odpadom pripomína boj s veternými mlynmi, no my sa stále snažíme byť optimistickým a dúfame, že jedného dňa sa ľudia poučia a začnú sa správať zodpovedne k nášmu okoliu. Vždy do tejto akcie zapájame aj obce, ktoré nám pomáhajú s poskytnutím kontajnerov a propagáciou. Naše skúsenosti so záujmom verejnosti sú také, že sa na čistení poväčšine zúčastňujú poľovníci s ich rodinnými príslušníkmi, s niekoľkými priaznivcami a nadšencami, no i tak sme vďačný za každého človeka, ktorý sa zúčastní. Každý rok sa zúčastní približne 30 ľudí, vďaka ktorým vyzbierame za dva veľkokapacitné kontajneri. Za odmenu každý dostane chutný, divinový guláš.

Hana Husárová
PZ Lapáš

IMG_0002_zmensena.jpgIMG_0020_zmensena.jpgIMG_20190406_092458_zmensena.jpgIMG_20190406_100138_zmensena.jpgIMG_20190406_103909_zmensena.jpgIMG_20190406_115432_zmensena.jpgIMG_20190406_124632_zmensena.jpgSAM_2870_zmensena.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/