Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ RUDAVA Malé Leváre

IMG 20190408 WA0001 zmensenaZber KO poľovným združením Rudava Malé Leváre.

kedy: 6.4.2019
organizátor : PZ Rudava Malé Leváre
počet členov (zúčastnených): 9
miesto : kataster obce Malé Leváre

odpad: podarilo sa vyzbierať nové skládky odpadu, kde sa nachádzal plastový, textilný a papierový odpad. Zo starších skládiek sme vyseparovali staré pneumatiky a plasty.

 

Milan Kopiar
PZ RUDAVA Malé Leváre

IMG-20190406-WA0001_zmensena.jpgIMG-20190406-WA0002_zmensena.jpgIMG-20190406-WA0007_zmensena.jpgIMG-20190406-WA0008_zmensena.jpgIMG-20190406-WA0009_zmensena.jpgIMG-20190408-WA0000_zmensena.jpgIMG-20190408-WA0001_zmensena.jpgIMG-20190414-WA0004_zmensena.jpgIMG-20190414-WA0005_zmensena.jpgIMG-20190414-WA0010_zmensena.jpgIMG-20190414-WA0012_zmensena.jpg

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/