Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Topoľ Soľ

received 160767144807752znmn Fotografie sú z mesiaca marec z brigádnickej akcie "Čistenie prírody v obci Hlinné vo Vranovskom okrese. Akciu som zorganizoval spolu s manželkou. Som poľovníckym hospodárom a členom poľovníckeho združenia Topľa Soľ. Spolu s miestnymi deťmi sme vyčistili časť poľovného revíru Slaný potok a okolie poľovníckej chaty PZ. Spolu sa vyzbieralo 12 vriec odpadu. Chceli by sme hlavne vyzdvihnúť a spropagovať pracovitosť deti.

Slavomír Keresteš
poľovný hospodár PZ Topľa Soľ

20190309_100613_zmensena.jpg53283475_10218641794262373_4984878887872757760_n_zmensena.jpg53352552_10218641796062418_4253982467498704896_o_zmensena.jpgfdfdg.jpegIMG_20190309_140348_400_zmensena.jpgIMG_20190309_143344_483_zmensena.jpgreceived_160767144807752znmn.jpeg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/