Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany

20190503 081300Fotky z brigády PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany, ktorá sa konala 13.04.2019, vo Veľkých Úľanoch. Zúčasnilo sa jej 27 ľudí. Odpad sa pozbieral od papiera až po kolesá z nakladných aut. Pozbierala sa plná traktorová vlečka odpadu.

Ladislav Manczal.st
PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany

20190503_081225.jpg20190503_081248.jpg20190503_081300.jpg20190503_081337.jpg20190503_081822.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/