Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS vlastníkov pôdy Čelovce

IMG 4150 zmensena

Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce-revír Pustý hrad Čelovce zorganizovala brigádu čistenie revíru dňa 4.5.2019 v obci Čelovce okr, Veľký Krtíš. 

Zúčastnilo sa jej 15 poľovníkov ale aj aj niekoľko obyvateľov obce aby vyčistili svoje okolie z prebytočného odpadu ako pneumatiky, sáčky, elektro odpad, detské plienky, plechovky ale aj nebezpečný odpad - eternit. Predpokladané množstvo  nazbieraného odpadu bolo aj 3t.

Katarína Mayerová
Predseda PS

IMG_4110_zmensena.jpgIMG_4128_zmensena.jpgIMG_4133_zmensena.jpgIMG_4136_zmensena.jpgIMG_4150_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/