Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PO DORMUTZ Trnovec nad Váhom

dscf6803 096a39 lg zmensena

Obec Trnovec nad Váhom, komisie kultúry, športu a životného prostredia v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom, miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu a Poľovníckou organizáciou DORMUTZ Trnovec Nad Váhom zorganizovali dňa 26. apríla 2019 od 8,00 hod. podujatie Vyčistime si svoju obec.

dscf6793_27482a_lg_zmensena.jpgdscf6803_096a39_lg_zmensena.jpgdscf6839_57e260_lg_zmensena.jpgdscf6869_2595b6_lg_zmensena.jpgdscf6879_64ab0e_lg_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/