Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

1 2

Fotografie z individuálnych brigád Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava. Každoročne sa uskutočňuje jarné upratovanie revíru. Každý člen individuálne v rámci voľného času vykonáva zber odpadkov v okolí pridelených solisk a krmovísk. 

Dňa 8.5.2019 sme organizovali čistenie Dolinského potoka. Na akcii sa zúčastnilo 50 ľudí. Kvôli nepriaznivému počasiu bol počet nízky. Bolo tam 20 členov našej PS, členky z Únii žien, členovia rybárskeho, turistického, hasičského klubu a občania obce Kluknava a Víťaz. Dohromady sa vyviezlo viac ako 20 vozíkov a 50 vriec odpadu.

Článok o akcii by mal byť aj Korzári.

Júlia Lovasová
PS vlastníkov lesa a pôdy
Kluknava

1_2.png2_2.png3.jpeg4.jpg59589794_2446339678764350_3969382365209296896_n_zmensena.jpg59618946_641270932967983_463683750153158656_n_2_zmensena.jpg59631539_2211695985582669_2892826143629508608_n_2_zmensena.jpg59667387_534798107048047_2021432392291450880_n_1_zmensena.jpg59694759_309266089969527_2773999808891846656_n_2_zmensena.jpg59733099_1535140386616397_1006905814977347584_n_2_zmensena.jpg59760266_1026375847558769_6798792560799121408_n_2_zmensena.jpg59831898_2094368427530893_7843047093554905088_n_2_1_zmensena.jpg59969556_678663352571056_1687086806253699072_n_zmensena.jpg59988658_348278502491316_6347014734868381696_n_zmensena.jpg60051205_1059928800858009_3073487234196832256_n_2_zmensena.jpg60331777_305796990352495_4681707338405511168_n_zmensena.jpg60333324_367823040504122_135655614331224064_n_2_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/