Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Paňa

2013

Organizovanie brigády čistenia revíru a katastra obce sa traduje od roku 1987. Za spolupráci s Obecným úradom je to od roku 1989 a pokračuje to až doteraz. Taká najrozsiahlejšia brigáda sa uskutočnila v roku 2013 a zúčastnilo sa tejto brigády 15 členov PZ a 39 ľudí z obce. Pomáhala technika od podnikateľa p. Grunera. Celkovo sa odviezlo 4- traktorové vlečky rôzneho odpadu a dve vlečky pneumatík. V tomto roku sme zorganizovali brigádu dňa 23.3.2019 a tejto akcii sa zúčastnili členovia PZ a obyvatelia obce v celkovom počte 34. Vyzbieralo sa viac ako dva kontajnery odpadu a myslíme si  že akcia mala výborný ohlas. Z roka na rok skládok a odpadu je menej čo nám všetkým robí radosť. Nielen nám, ale aj obyvateľom obce Obce Paňa.

Občerstvenie od PZ Paňa a OÚ Paňa zabezpečujú členovia PZ.Nech pribúda krásna príroda a ľudia nech majú snahu udržať ju pre ďalšie generácie. PRÍRODE a LESU ZDAR!

Gajdoš Juraj
poľovnícky hospodár PZ Paňa

2013.jpg2018-1.jpg2018.jpg2019-1_1.jpg2019-1_2.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/