Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Jablonové

32 20190330 091244Čistý chotár Jablonové 
30.3.2019 PZ Jablonové, s materiálnym prispením Obce Jablonové, organizovalo už 9.brigádu na vyčistenie Jablonovského chotára. Akcie sa zúčastnilo 73 brigádnikov z radov poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, DHZ Jablonové a žiakov Základnej školy Jablonové. Spolupráca s obcou a miestnymi hasičmi je dlhodobo veľmi dobrá. Najväčší efekt vidíme vo výchove mladšej generácie a to konkrétne žiakov miestnej základnej školy. Jednak vymenili mobily a tablety za pohyb na čerstvom vzduchu a jednak názorná ukážka čo sa robiť nemá má najväčší efekt na ich budúce správanie.

Brigádnici vyzbierali okolie 4,5km ciest, 3,5km melioračných kanálov a remízok. Zloženie odpadu bolo rozmanité od pneumatík, drobného stavebného odpadu, nábytku až po plastový odpad, ktorý je pre prírodu a zver najhorší. Počas brigády bolo pre všetkých brigádnikov zabezpečené občerstvenie a spoločným  obedom sa brigáda ukončila.

Na množstvo vyzbieraného odpadu sa použilo 106 vriec, ktoré spolu s ostatným odpadom naplnilo jeden veľkoobjemový  kontajner.

Všetkým zúčastnením v mene našej prírody a zveri ĎAKUJEME!

Ing. Ondrej Uhliarik
člen výboru PZ Jablonové

3-brigada5.jpg4-brigada4.jpg4-IMG_8268.jpg7-20190330_133543.jpg8-20190330_122909.jpg11-20190330_122844.jpg13-20190330_122813.jpg15-20190330_112131.jpg32-20190330_091244.jpg20180324_094026.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/