Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS BREZA Poľný Kesov

IMG 20190330 084248 zmensena

Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov každoročne, v rámci  obecných "Dní jari" v mesiaci apríl čistí prístupové komunikácie do obce Poľný Kesov. Brigády sa zúčastňuje 10- 18 členov spoločnosti, ktorých zaráža prístup užívateľov uvedených ciest, nakoľko počas roka sa vždy nahromadí odpad za jednu traktorovú vlečku.

V roku 2019 okrem zberu odpadu sme 30.3.2019  zorganizovali aj mimoriadnu akciu – výsadbu 100 stromov – višní v chotárPoľný Kesov. Na akciu získala PS BREZA prostriedky z MAS Cedroň Nitrava pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ide o obnovenie tradície pestovania višní miestnymi poľovníkmi, nakoľko prvé stromy boli vysadené v roku 1990. Budú slúžiť ako vetrolam, zároveň ovocie pre obyvateľov, ako aj  malú zver a samozrejme skrášlia okolie. Veríme, že miestne spoločenské organizácie sa  budú starať o zalievanie, strihanie nových stromkov.

Ján Vrba
PS BREZA Poľný Kesov

IMG_20190323_091327_zmensena.jpgIMG_20190330_084248_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/