Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Skaľanka Skalité

20190504 123403 zmensenaDňa 4.5.2019 v čase od 9.00h do 14.00h vykonalo, tak ako už  po viacero rokov, naše PZ Skaľanka Skalité brigádu z príležitosti Dňa Zeme. Vyčistili sme les a okolie  lesných ciest a chodníkov od plastového a iného odpadu. Zároveň sme vyčistili lesné studničky pri turistických chodníkoch. Na akcií sa zúčastnilo 22 členov a 8 čakateľov na členstvo. 

JUDr.Milan Krčmárik
Predseda PZ Skaľanka Skalité  

20190504_123403_zmensena.jpg

 

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/