Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PS Veľký Grob

2019 04 13 08 17 47PS1

Naša Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob sa zúčastňuje čistenia revíru už niekoľko rokov. Ako po minulé  roky,  aj teraz sa tak udialo pri príležitosti "Dňa Zeme" 13.4.2019.

Brigády sa zúčastnila väčšina našich členov a zapojili sa aj rodinní príslušníci. Vyzbierali sme a vyviezli dve veľké vlečky zmiešaného odpadu. V rámci predmetnej brigády sa tiež vysadilo cca 50 stromčekov v okolí novovybudovanej poľovníckej chaty. 

Aj týmto spôsobom sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať.m

S pozdravom "Poľovníctvu Zdar"

Jaroslav Uher
tajomník PS Veľký Grob 

 

2019-04-13_08-17-47PS1.jpg2019-04-13_10-01-00PS2.jpg

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/