Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Alekšince

2019 03 23 10 01 19IMG 20190323 100118Členovia poľovníckeho združenia v Alekšinciach tradične za spolupráci s obcou a členmi klubu dôchodcov organizujú „Tradičný zber odpadu“ z revíru.

Akcia sa koná každoročne v mesiaci apríl a tak isto každoročne s výsledkom ako je vidieť na fotkách = plné traktorové vlečky!!! Človek ostáva niekedy až v nemom úžase. Čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť a dať si námahu vyniesť do revíru a priľahlých častí obce. V každom prípade na akcii sa zúčastňuje väčšina členov PZ + čakatelia (24 ľudí) a samozrejme naši aktívni seniori, ktorí nám sami ponúkli pomocnú ruku a zapojili sa do spoločnej akcie.

Okrem tejto akcie sme v mesiaci marec uskutočnili mimoriadnu akciu pri ktorej sme si zadovážili za vlastné prostriedky 500 stromov – topoľov, ktoré sme použili na znovuobnovenie pôvodných topoľových vetrolamov a založili aj nové aleje. Na akcii sa zúčastnili tak isto všetci členovia PZ.

Touto cestou sa chcem poďakovať v prvom rade pánovi starostovi za pomoc a ochotu a možnosť využiť techniku a taktiež všetkých zúčastneným za ich aktívny prístup.
Lesu a lovu a Alekšinským remízkam zdar priatelia !

S pozdravom

Mgr. Richard Ivančo
Poľovný hospodár 
PZ Alekšince

 

2016-04-16_10-04-21IMG_20160416_100421.jpg2016-04-16_10-18-29IMG_20160416_101829.jpg2016-04-16_11-20-23IMG_20160416_112023.jpg2019-03-23_10-01-19IMG_20190323_100118.jpg2019-03-23_12-49-26IMG_20190323_124925.jpgIMG_4.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/