Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ DROP Neded

60345562 432383000873211 6070947263717310464 nPosielam Vám fotografiu poľovníkov z čistenia nášho revíru. Dňa 27.4. 2019 organizovala obec Neded brigádu zbierania odpadkov v dedine, v revíri a na brehu rieky Váh. Brigády sa zúčastnilo okolo 100 ľudí. Zapojili sa všetky organizácie pôsobiace v obci, kde nechýbali ani poľovníci ani rybári a samozrejme sa našli aj dobrovoľníci.

Naše poľovnícke združenie DROP Neded sa podieľalo na vyčistení svojho revíru. Dohromady sa počas tejto akcie vyzbieralo 2,6t miešaného odpadu. Množstvo odpadu je dôkazom toho ako zanedbávame naše prostredie a zároveň aj varovanie do budúcna. Mali by sme byť ohľaduplný voči prírode a k zveri, ktorá v nej žije a osvetou povzbudiť občanov, aby zachovali svoje postredie čisté.

S pozdravom

Mária Fördösová
PZ DROP Neded

60345562_432383000873211_6070947263717310464_n.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/