Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Salatín Liptovská Štiavnica

2015 06 04 13 32 58P6040660Naše PZ už od roku 2005 organizuje každý rok v jarných mesiacoch-Máj,Jún-v spolupráci zo základnými školami v pôsobnosti nášho revíru - ZŠ L.Štiavnica a ZŠ Ludrová - akciu s názvom Čistá dolina.Kde vyčistíme od odpadkov tri doliny a to Ludrovskú dolinu /7km/ a v L.Štiavnici Komornícku a Zemiansku dolinu spolu tiež asi 7Km. Nakoľko toto čistenie robíme už 15 rokov posledné roky nachádzame čoraz menej neporiadku a odpadov. Možno si návštevníci začali uvedomovať že odpadky do prírody nepatria.AJ Tak však každý rok 15-20 vriec odpadov hlavne plastov a skla. Akcie sa zúčastnuje pravidelne 60-70 detí zo svojimi učiteľmi a 20-25 členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Po vyzbieraní odpadkov ,máme pripravený sprievodný program pre deti. A to sútaže v streľbe zo vzduchovky, praku, luku, preťahovanie lanom a vedomostnú prednášku o spoznávaní zvierat a rastlín. Tiež sme v rámci akcie Čistá dolina upravili a zachytili prameň v Ludrovskej doline a dva pramene v Lipt. Štiavnici. Po sútažiach nasleduje guláš alebo opekanie slaninky, špekačiek kto čo má rad a potom už len voľná zábava.

Príjemne a užitočne strávený deň

Juraj Švoš
Poľovný hospodár PZ Salatín

 

2005-02-12_18-28-36DSC00127.JPG2009-06-26_09-05-04DSC03678.JPG2012-05-11_12-07-31rok_2012P1160308_380.JPG2013-06-21_09-00-00P6210250.JPG2015-06-04_13-32-58P6040660.JPG2015-09-01_17-20-04P9010700.JPG2016-05-06_10-53-20P1090280A_akcia_čistá_dolina_2016_6.JPG

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/