Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Slepčany

2019 05 06 19 48 446Nikdy sme sa nepotrebovali prezentovať a chváliť našou prácou, ale doba sa veľmi zmenila a tak sa chceme podieľať na očistení poľovníckej komunity aj takouto formou.

PZ Slepčany sa snaží každoročne v jarných mesiacoch vyčistiť chotár od odpadu, ktorého je akosi stále viac a viac. Dňa 13.4.2019 za účasti aj dobrovoľníkov 17 ľudí čistilo okraje ciest od odpadu. Prevažnú časť tvorili staré použité pneumatiky a pet fľaše, ale našli sa aj časti z aut, elektro odpad, plasty rôzneho druhu a ba aj pozostatky domácich zvierat. Je až zarážajúce čo dokážu ľudia len tak vyhodiť.Odhadované množstvo odpadu bolo 3 tony. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorým ešte záleží na životnom prostredí a tak priložili ruku k dielu.

S úctou

Ing. Martin Turček
tajomník PZ Slepčany

Foto: Ing. Ľudovít Grúner, Ing. Martin Turček

2.jpg3.jpg4.jpg2017-04-14_10-19-171.jpg2019-05-06_19-48-345.jpg2019-05-06_19-48-446.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/