Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

PZ Horná Potôň

2019 04 06 09 29 15Image04Dňa, 6.4.2019 sa v našom združení konala brigáda – zber odpadov v revíri. Zúčastnilo sa 24 členov združenia + cca 30 ľudí - obyvatelia obce a členovia DHZ Horná Potôň. Pozbierali sme od 8:00 do 12:00  20,36 t zmiešaného odpadu. Brigáda sa organizovala spoločne s obcou. Od sponzorov sme dostali na výpomoc stroje.

Na záver sme sa odvďačili zúčastneným chutným gulášom z diviny a občerstvením.

Ján Nagy
Tajomník PZ Horná Potôň

2019-04-06_09-27-07Image03.jpg2019-04-06_09-29-15Image04.jpg2019-04-06_09-31-51Image05.jpg2019-04-06_09-46-03Image06.jpg2019-04-06_09-46-32Image07.jpg2019-04-06_09-47-02Image08.jpg2019-04-06_09-48-04Image09.jpg2019-04-06_09-55-44Image10.jpg2019-04-06_09-56-32Image11.jpg2019-04-06_10-12-38Image12.jpg2019-04-06_10-12-44Image01.jpgImage02.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/