Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Obvodná poľovnícka komora, 

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu NÁMESTOVO,
LESY SR š.p., Odštěpný závod Námestovo,
Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ,
 
Vás pozývajú na
 
DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA
 
5. augusta 2012 (nedeľa)
NÁMESTOVO, amfiteáter na nábřeží
Program:
 
11:00 Hubertovská sv. omša
program ďalej pokračuje:
 
- odovzdávanie vyznamenaní, súťaž vo vaření gulášov a propagácíi poľovníctva,
- ukážka práce sokoliarov, ukážky plemien poľovných psov,
- ukážky vábenia zveri,
- súťaž vo vábení jeleňov, hudobné skupiny,
- ukážky poľovnickych signálov,
- súťaž v hádzaní flinty do žita,
- rôzne atrakcie a súťaže pre deti,
- predajné stánky,
- tombola o zaujímavé ceny,
- voľná zábava
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Hubert 2012 plagat A3.jpg)Hubert 2012 pla~.jpg[plagát]1683 kB