Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Oslávili sme sviatok poľovníkov vo Svätom Antone

Hoci má svätý Hubert patrón poľovníkov sviatok v kalendári až v novembri svoje pravidelné miesto a dátum majú prvý septembrový víkend vo Svätom Antone tradične Celoslovenské poľovnícke slávnosti – Dni sv. Huberta a to už dvadsiaty siedmy krát.

Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a organizačne sa na ňom podieľali významné organizácie – Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a firma Šomek.

Zelený sprievod uniformovaných poľovníkov doslova podčiarkol príslušnosť prítomních k cechu sv. Huberta a tóny lesníc a lesných rohov dodali dôstojnosť celému úvodnému ceremoniálu na ktorom zaznela aj hymna Slovenskej poľovníckej komory. Ceremoniál pokračoval príhovormi, ako prvý sa slova ujal Marián Číž, riaditeľ múzea vo Sv. Antone, ktorý privítal viacerých vzácnych hostí medzi nimi pána prezidenta Ivana Gašparoviča, pána europoslanca Borisa Zalu, pána poslanca NR SR Róberta Puciho a generálneho tajomníka služobného úradu pána Jaroslava Regeca, ktorý bol následne pokračoval svojim príhovorom.

Po ňom udelili 12 rezortných vyznamenaní zaslúžilým pracovníkom na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva. Medzi ocenenými boli aj naši členovia prezídia SPK a to pán predseda osvetovej komisie Jozef Herud a pán predseda kynologickej Rady Jozef Jursa.  Prítomných pozdravil aj prezident SPK a SPZ Tibor Lebocký, ktorý spolu s pánom predsedom osvetovej komisie SPZ Róbertom Komjáti-Nagyom udelili 53 poľovníkom, jednej poľovníckej spoločnosti a jednému poľovníckemu združeniu za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku medaily sv. Huberta. Medzi ocenenými boli napríklad aj tvorcovia relácie Halali Alojz Kaššák a Ľubomír Kľúčik, známy fotograf a spisovateľ  Ivan Kňaze či syn známeho kynológa pána Kadleca.

V hlavnom programe si tento rok našlo miesto uvedenie grófa Ľudovíta Károlyi – spoluzakladateľa CIC do siene úcty a slávy či predstavenie knihy pána Imricha Saba s názvom Poľovný revír a bažantnica Palárikovo v premenách času, ktorú uviedol do života vzácny hosť gróf Jozef Károlyi. Do života bolo tiež uvedené nové dielo s názvom Poľovnícke pasovanie, ktoré vzišlo od autorov Jakuba Badrnu (hudba) a Mariana Číža (text). Ceremoniál poľovníckeho pasovania za lovca zveri tvorí sedem poľovníckych fanfár s doprovodným textom, čo dodalo tejto malej zbierke nôt ráz poetického dielka. Pevne veríme, že sa bude poľovníkom na Slovensku páčiť, že bude obľúbené a často hrané medzi trubačmi a krásne texty budú rezonovať v mysli poľovníkov pri ich nádhernej činnosti v lese. Toto dielo uviedol do života Jaroslav Regec, generálny tajomník MPRV SR za zvuku lesných rohov reprezentačného telesa SPK. Celý akt pasovacieho ceremoniálu mali návštevníci možnosť zhliadnuť priamo na pódiu. Poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom ktorí sa podieľali na tvorbe a jeho vzniku.

Na tohoročnom podujatí prišli na Slovensko pozdrav z poľského mesta Lubartów odovzdať aj trubači „Mykita“ z Kola Lowieckeho 33 Lis. Nechýbalo ani detské divadielko s predstavením legendy o sv. Hubertovi.

Aktuálne trendy v poľovníckom odievaní si mohli návštevníci prezrieť počas módnej prehliadky a dozvedeli sa tiež kto bol úspešný a zvíťazil v jednotlivých súťažiach o najkrajší poľovnícky šperk, poľovnícky nôž, najkrajšie vyzdobený poľovnícky klobúk či mal najdlhšiu bradu. Výsledky môžete nájsť uvedené v prílohe pod textom. Okrem iného bohatý sprievodný program prebiehal aj v zámockom parku, kde mali vystúpenia sokoliari a kynológovia. Okrem toho sa uskutočnila aj špeciálna klubová výstava slovenských hrubosrstých stavačov a tiež alpských jazvečíkovitých duričov. V barokovej sýpke pod kaštieľom bola umiestnená expozícia poľovníctva v Kysuciach spolu s významnými trofejami zo Slovenska.

Najväčším magnetom programu, ktorý na nádvorie prilákal veľké množstvo návštevníkov a súťažiacich boli Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Halali a Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Halali. Odborným garantom pre obidve súťaže bola Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Halali n.o.

Ako prvé sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Halali. na ktorú sa prihlásilo 20 účastníkov. Odborná jury pracovala v zložení: Peter Plánovský ml., Jozef Hlásnik, Igor Košecký a Milan Sarvaš.  Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach: plač srnčaťa, hlas rujnej srny, hlas diviaka, vrieskanie zajaca.

Prvé tri miesta obsadili:

1. Adrián Zliechovec (Levice)
2. Martin Stašš (Sihelné)
3. Ján Šimurda (Šaštín)

Medzi pánmi vábičmi súťažila aj mladá odvážna slečna Sofia Široká a mladý nádejný vábič Marko Dubovec.

V prestávke medzi súťažami boli návštevníkom predstavené ME vo vábení jeleňov (1.9.2018 vo Sv. Antone) a ME poľovníckych trubačov (28-30.9.2018 v Levoči) pod spoločným názvom Hudba lesa. Prvý krát zaznela v prevedení loveckých rohov a hlasu ručiaceho jeleňa aj krátka znelka, ktorá bude doprevádzať tieto ME a spolu s ňou boli predstavené aj logá oboch súťaží.

Na Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov sa prihlásilo celkom 27 vábičov. Medzi nimi aj najmladší účastník Marko Dubovec. Odborná jury pracovala v zložení: Peter Plánovský ml., Vladimír Kaděrka, Milan Sarvaš a Martina Hustinová. Súťažilo sa v nasledujúcich disciplínach: voliteľný hlas mladého alebo starého jeleňa hľadajúceho jelenice, hlas jeleňa pri jeleniciach, hlas vyhrážajúceho sa jeleňa a hlas odpočívajúceho jeleňa – rozstrelová disciplína. Naozaj vyrovnané súťažné výkony slovenských  jeleniarov boli zjavné už od prvého kola a tak sa o poradí na víťazných stupienkoch rozhodovalo v dvoch prípadoch rozstrelovou  disciplínou, čo dodalo súťaži napínavosť až do poslednej sekundy.

Najlepšími jeleniarmi, ktorí zároveň postúpili na budúcoročné ME sú:

1. Miroslav Poliček (Domaniža)
2. Ján Šimurda (Šaštín)
3. Jaroslav Mlynárik (Valaská Dubová)

Ďakujeme jury za objektívne hodnotenie súťažných výkonov a sponzorom: Slovenská poľovnícka komora, Múzeum vo Sv. Antone, M-Hunt, s. r. o., Huntingland, Swarowski Optik, Betalov, s. r. o. a Halali n.o. za poskytnutie hodnotných cien do súťaží. Kompletné výsledky nájdete priložené pod textom.

Nedeľná svätohubertská omša vzdala hold a poďakovanie nášmu patrónovi sv. Hubertovi za hojnosť požehnaných darov z prírody. Hoci bolo počasie daždivé na nádvorí sa zišlo množstvo ľudí aby v pokore zotrvali a porozjímali nad slovami evanjelia a kázne. Na hudobnom doprovode svätej omše sa podieľal  súbor lesných rohov Laugarício spolu so Svätoantonským chrámovým zborom a spevom Barbory Šaling Legényovej.

Na záver by sme sa chceli poďakovať aj všetkým 42 návštevníkom, ktorí si našli čas a darovali krv v „Hubertovskej kvapke krvi“ a pomohli tak v dobrej veci. Samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podieľali na realizácii tohto významného celoslovenského podujatia, dobrovoľníkom, sponzorom aj návštevníkom za hojnú účasť. Tento rok brány kaštieľa prekročilo okolo deväťtisíc návštevníkov. Sme radi, že Vás podujatie oslovuje a každý rok si nájdete cestu do Sv. Antona na oslavu sviatku všetkých poľovníkov.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník DSH a krásne podujatia v Múzeu vo Sv.Antone.

Autor: Ing. Veronika Vallová – K SPK a SPZ 
Foto: Peter Šomek

IMG_6133_zmensena.jpgIMG_6154_zmensena.jpgIMG_6173_zmensena.jpgIMG_6191_zmensena.jpgIMG_6197_zmensena.jpgIMG_6220_zmensena.jpgIMG_6225_zmensena.jpgIMG_6242_zmensena.jpgIMG_6245_zmensena.jpgIMG_6275_zmensena.jpgIMG_6281_zmensena.jpgIMG_6292_zmensena.jpgIMG_6316_zmensena.jpgIMG_6328_zmensena.jpgIMG_6337_zmensena.jpgIMG_6405_zmensena.jpgIMG_6408_zmensena.jpgIMG_6439_zmensena.jpgIMG_6454_zmensena.jpgIMG_6458_zmensena.jpgIMG_6490_zmensena.jpgIMG_6495_zmensena.jpgIMG_6512_zmensena.jpgIMG_6575_zmensena.jpgIMG_6586_zmensena.jpgIMG_6594_zmensena.jpgIMG_6600_zmensena.jpgIMG_6621_zmensena.jpgIMG_6623_zmensena.jpgIMG_6650_zmensena.jpgIMG_6753_zmensena.jpgIMG_6758_zmensena.jpgIMG_6800_zmensena.jpgIMG_6829_zmensena.jpgIMG_6852_zmensena.jpgIMG_6857_zmensena.jpgIMG_6864_zmensena.jpgIMG_6868_zmensena.jpgIMG_6875_zmensena.jpgIMG_6938_zmensena.jpgIMG_6948_zmensena.jpgIMG_6995_zmensena.jpgIMG_7029_zmensena.jpgIMG_7030_zmensena.jpgIMG_7034_zmensena.jpgIMG_7064_zmensena.jpgIMG_7089_zmensena.jpgIMG_7166_zmensena.jpgIMG_7179_zmensena.jpgIMG_7182_zmensena.jpgIMG_7186_zmensena.jpgIMG_7205_zmensena.jpgIMG_7212_zmensena.jpgIMG_7250_zmensena.jpgIMG_7253_zmensena.jpg

 

 
Attachments:
Download this file (VL_DSH_vysledky_sutazi_2017.pdf)VL_DSH_vysledky_sutazi_2017.pdf[Výsledkové listiny z DSH 2017]373 kB
Download this file (VL_vabenie_jelenov_2017.pdf)VL_vabenie_jelenov_2017.pdf[Výsledková listina - MS vo vábení jeleňov Halali, 2017]241 kB
Download this file (VL_vabenie_ostatna_zver_2017.pdf)VL_vabenie_ostatna_zver_2017.pdf[Výsledková listina - MS vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Halali, 2017]224 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/