Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Majstrovstvá SPK a vyhodnotenie ligy o Pohár SPK v Compak sportingu 2017

Ako už pár rokov býva zvykom, aj tento rok bolo súčasťou Majstrovstiev SPK v disciplíne Compak sporting CS-100 vyhodnotenie Pohára SPK pre rok 2017. Súčasťou ligového pohára bolo 8 kôl organizovaných na strelniciach v Skalici, Trnovci nad Váhom a Zákopčí, ktorých sa zúčastnilo dokopy 83 členov SPK súťažiach v kategóriách seniori A, seniori B, veteráni, superveteráni a juniori. Atraktivitu tejto disciplíny potvrdzuje už pravidelná účasť zahraničných strelcov z Českej republiky (25), Rakúska (1) a Maďarska (13), ktorí boli ako hostia vždy hodnotení mimo poradia.

O prvú priečku súperili počas celého priebehu Ligy dvaja strelci a to Peter Krchňavý a Stanislav Krázel ml. Prvý spomenutý viedol poradie strelcov od tretieho až do siedmeho, predposledného kola. Avšak stupňujúca sa forma Stanislava Krázela preukázala, že sa postavil na najvyšší stupienok víťazov na M SPK r. 2017 (96/100) a zároveň sa stal aj víťazom Pohára SPK v disciplíne Compak sporting pre rok 2017 s úspešnosťou 365,33. Druhý sa umiestnil p. Igor Hertl (362,99; M SPK 91/100) pred tretím Petrom Krchňavým (362,33). Poradie v kategórii seniorov na M SPK bolo rovnaké, avšak zmena nastala na treťom mieste, ktoré obsadil Andrej Druga z OPK Senec (90/100). Najúspešnejším strelcom v kategórii veteránov bol v tento deň p. Jozef Horváth (OPK Šaľa) s nástrelom 89/100. O druhé miesto sa rozstreľovali p. Viliam Kocsis (OPK Komárno) s Jánom Líškom (OPK Košice-okolie), z ktorých bol úspešnejší prvý menovaný (obaja zhodne 86/100). Liga v disciplíne CS je jediná, kde sa vyhodnocuje aj poradie troch najlepších veteránov. Tento rok najlepšie obstáli strelci v poradí 1. miesto – Ing. Viliam Kocsis, OPK Komárno (331,00), 2. miesto – Ing. Milan Pápeš, OPK Nové Zámky (318,66) a 3.miesto – Pavel Czobor z OPK Senica.   

Strelcom umiestneným na popredných miestach odovzdal poháre, diplomy a finančné ceny a víťazom Ligy pamätné plakety riaditeľ kancelárie SPK PaedDr. Imrich Šuba, PhD. Taktiež ceny do súťaže zabezpečil okrem K SPK aj p. Jozef Horváth za čo mu srdečne ďakujeme!                   

Všetkým úspešným strelcom blahoželáme!

 

Ing. Martina Hustinová

Attachments:
Download this file (VL_CS-100_MSPK_2017.pdf)VL_CS-100_MSPK_2017.pdf[Výsledková listina - M SPK - Compak sporting, CS-100]617 kB
Download this file (VL_Pohar SPK_CS_8.kolo.pdf)VL_Pohar SPK_CS_8.kolo.pdf[Výsledková listina - 8. kolo Ligy o Pohár SPK v CS-100, Trnovec nad Váhom 2017]800 kB
Download this file (konecne poradie_Pohar SPK_CS 2017.pdf)konecne poradie_Pohar SPK_CS 2017.pdf[Konečné poradie - Liga o Pohár SPK v CS-100, 2017]668 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/