Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018

Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, bolo v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z určenej kvóty (76 jedincov) lovu vlka dravého ulovených 40 vlkov a nájdené 4 úhyny, čo znamená, že kvóta bola plnená na 56,2 % (mimo úhynu). 
Doba lovu (symbolických) 76 dní je však príliš krátka na lov tejto šelmy. Aby sa kvóta naplnila tak v praxi by to znamenalo, že každý deň by musel byť ulovený jeden vlk. Toto je však pri výkone práva poľovníctva, ako predovšetkým voľnočasovej aktivity, za taký krátky čas priam nemožné.

Vlk bol ulovený v nasledovných poľovných oblastiach v pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja:


Por. č. Poľovná oblasť Pôsobnosť OÚ v sídle kraja Lov/úhyn dátum ulovenia/úhynu
1. J XXX. Nízke Tatry - juh Banská Bystrica lov 1.11.2017
2. J XXX. Nízke Tatry - juh Banská Bystrica lov 1.11.2017
3. J XXII. Nízke Beskdy Prešov lov 1.11.2017
4. J XII. Veľká Fatra Žilina lov 1.11.2017
5. J XVII. Slovenský Raj Košice lov 4.11.2017
6. J XIII. Nízke Tatry Žilina úhyn* 6.11.2017
7. J XIII. Nízke Tatry - sever Žilina úhyn* 6.11.2017
8. J XXII. Nízke Beskdy Prešov lov 12.11.2017
9. J XXII. Nízke Beskdy Prešov lov 12.11.2017
10. J XVIII. Levočské pohorie Prešov lov 14.11.2017
11. J XIX. Spišská Magura Prešov lov 15.11.2017
12. J XXIV. Poloninské Karpaty Prešov lov 18.11.2017
13. J XXIII. Humenné Prešov lov 18.11.2017
14. J XVIII. Levočské pohorie Prešov lov 19.11.2017
15. J XX. Vihorlat Košice lov 20.11.2017
16. J XX. Vihorlat Košice lov 20.11.2017
17. J XIX. Spišská Magura Prešov lov 20.11.2017
18. J XXI. Čergov Prešov lov 23.11.2017
19. JXII. Veľká Fatra Žilina lov 24.11.2017
20. S XII. Toplianska Prešov lov 28.11.2017
21. J XXI. Čergov Prešov lov 28.11.2017
22. J XVII. Slovenský Raj Košice lov 28.11.2017
23. J XXII. Nízke Beskydy Prešov lov 2.12.2017
24. J XXII. Nízke Beskydy Prešov lov 3.12.2017
25. J XII. Veľká Fatra Žilina lov 3.12.2017
26. J XIV. Poľana Banská Bystrica lov 6.12.2017
27. J XX. Vihorlat Košice lov 6.12.2017
28. J XIII. Nízke Tatry - sever Žilina lov 6.12.2017
29. J XXVI. Vysoké Tatry Prešov lov 13.12.2017
30. J XIV. Poľana Banská Bystrica lov 14.12.2017
31. J  IX. Orava Žilina lov 16.12.2017
32. J XIII. Nízke Tatry Žilina lov 17.12.2017
33. J XIII. Nízke Tatry - sever Žilina úhyn* 19.12.2017
34. S XII. Toplianska  Prešov lov 21.12.2017
35. J XXVI. Vysoké Tatry Prešov lov 22.12.2017
36. J XIII. Nízke Tatry - sever Žilina lov 22.12.2017
37. J XIX. Spišská Magura Prešov lov 30.12.2017
38. J XIII. Nízke Tatry - sever Žilina lov 3.1.2018
39. J XVIII. Levočské pohorie Prešov lov 4.1.2018
40. J XVIII. Levočské pohorie Prešov lov 4.1.2018
41. J XVII. Slovenský raj Košice lov 6.1.2018
42. J XXIV. Poloninské Karpaty Prešov lov 13.1.2018
43. J XXIV. Poloninské Karpaty Prešov lov 13.1.2018
44. J XVIII. Levočské pohorie Prešov úhyn* 13.1.2018


* úhyn sa nezapočítava do kvóty, nakoľko pri stanovení výšky kvóty bol úhyn

Attachments:
Download this file (kvota_lovu_vlka_draveho_2017-2018.pdf)kvota_lovu_vlka_draveho_2017-2018.pdf[Kvóta lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018]266 kB
Download this file (mapa_uzemi_na_ktorych_nie_je_lov_vlka_povoleny.pdf)mapa_uzemi_na_ktorych_nie_je_lov_vlka_povoleny.pdf[Mapa území v ktorých nie je lov vlka povolený ]4052 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/