Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

V Bratislave sa uskutočnili 1. Slovenské poľovnícke Vianoce

V historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave 16. decembra 2017 po prvýkrát v histórii zazneli nádherné tóny lesníc a loveckých rohov, ktoré uviedli prvý ročník podujatia Slovenské poľovnícke Vianoce. Koncert pripravila Slovenská poľovnícka komora a Reprezentačné teleso Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s Klubom trubačov Slovenskej republiky. 

V úvode programu zaznela hymna Slovenskej poľovníckej komory, ktorú zaspieval známy slovenský tenor Otokar Klein, po nej boli privítaní vzácni hostia medzi nimi pán poslanec NR SR Jaroslav Paška, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec a prezident SPK Tibor Lebocký. Následne pán Arpád Figura, predseda ekonomickej komisie SPK privítal hostí, poďakoval sponzorom podujatia, poprial všetkým príjemný kultúrny zážitok a zapálením adventných sviečok slávnostne otvoril koncert.

„Tam kde znie vtáčí spev v korunách stromov, kde čriedy jeleňov putujú horou,
tam je ich skutočný prírodný domov, tam žijú – v srdciach s veľkou pokorou.
Cez horské bystriny tam do dolín živá voda prúdi, čistou láskou z hôr napĺňa srdcia ľudí.
Tam každú jar sa v chráme prírody, nový a zdravý život narodí.

Tam kde znie vtáčí spev v korunách stromov, tam je ich skutočný prírodný domov.“

Touto krásnou básňou od Mariana Číža, ktorú uviedol moderátor Vladimír Vondrák sa začal prvý blok koncertu. V ňom si diváci mohli vypočuť skladby Zbor poľovníkov, Te Deum či Vodná hudba od známych svetových skladateľov ako Weber, Champantier, Händel. Po nich nasledovali  Slovenské poľovnícke signály od Tibora Andrašovana a Pavla Porubana, ktorí ich skomponovali a odtextovali v roku 1970 pri príležitosti 50. výročia vzniku prvej poľovníckej organizácie na Slovensku. Koncert trubači venovali práve zaslúžilému umelcovi Tiborovi Andrašovanovi, ktorého 100-ročnicu narodenia sme si pripomenuli práve tento rok. V premiére po prvý krát v úprave M. Šinála zaznela od Tibora Andrašovana aj krásna skladba s názvom K horám.

Trubači v tomto bloku predstavili aj skladby venované úlovkom, ich autormi sú Edmund Hatiar, Michal Olos a Bohuslav Smutný. Na koncerte sa predstavili aj trubači s lesníckych škôl. Ako prvý sa predstavili Trubači z Prešova so skladbou Prešovský valčík, ďalej nasledovali Trubači z Liptovského Hrádku so skladbou Hrádocká fanfára, Trubači zo Zvolena so skladbou Zvolenské halali a na záver sa predstavili Trubači z Banskej Štiavnice so skladbou Banskoštiavnická fanfára v ktorej odznela aj pravá banícka klopačka.

Počas prestávky sa za prítomnosti členov prezídia, vzácnych hostí a partnerov  uskutočnil podpis Deklarácie k Majstrovstvám Európy poľovníckych trubačov, ktoré sa uskutočnia v Levoči v termíne 29-30.septembra 2018. Podpisom vstúpili do ME trubači z Maďarska, ktorých zastupoval pán Oláh Csaba, predseda Vadászati Kulturális Egysület. Za Slovensko Deklaráciu podpísali páni Tibor Lebocký, prezident SPK, Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie SPK a Edmund Hatiar, predseda klubu trubačov SR a za Českú republiku ju podpísali páni Petr Votava, predseda Klubu trubačů ČMMJ a členovia Rady Klubu trubačů ČMMJ Petr Vacek a Petr Šeplavý.  

Po prestávke nasledoval ďalší blok programu v ktorom zaznela známa ľudová skladba Keď jáger po lese zo psami poľuje, kde vystúpil so sólom na fujare pán Bohuslav Smutný za speváckeho doprovodu Dominiky Hatiarovej.

Spestrením koncertu bolo aj vystúpenie Detského folklórneho súboru Čečinka, ktorý pôsobí pri ZUŠ Jána Kresánka v Karlovej Vsi v Bratislave pod vedením organizačnej vedúcej pani Beaty Čečkovej. Čečinka budúci rok oslávi 40. výročie od svojho založenia a odchovala už viac ako 1000 detí vo folklórnom tanci, hudbe a speve.

Vianočnú atmosféru, ktorá panovala aj za múrmi SND na vianočných trhoch preniesli trubači na pódium v podobe známych vianočných skladieb a kolied. V závere koncertu poprial vianočným vinšom krásne prežitie vianočných sviatkov a úspechy do nastávajúceho Nového roku Tibor Lebocký, prezident SPK a sálou zaznela pokojná Tichá noc.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov na Slovensku. Ďakujeme aj všetkým účinkujúcim a všetkým tým, ktorí pomáhali pri  príprave podujatia.

Veríme, že 1. Slovenské poľovnícke Vianoce boli pre Vás príjemným zastavením v uponáhľanom predvianočnom období a budeme sa tešiť na stretnutie pri ďalšom ročníku.

Reportáž appDay.tv z podujatia 1. Slovenské poľovnícke Vianoce

Autorka: Ing. Veronika Vallová – kancelária SPK

Foto: Ing. Ladislav Nagy


20171216-171708-DSC_9072.jpg20171216-171802-DSC_9073.jpg20171216-172610-DSC_9083.jpg20171216-172743-DSC_9089.jpg20171216-173014-DSC_9096.jpg20171216-173252-DSC_9098.jpg20171216-173304-DSC_9099.jpg20171216-173836-DSC_9104.jpg20171216-173846-DSC_9106.jpg20171216-174035-DSC_9111.jpg20171216-174137-DSC_9113.jpg20171216-174557-DSC_9117.jpg20171216-174736-DSC_9119.jpg20171216-175016-DSC_9125.jpg20171216-175701-DSC_9128.jpg20171216-180729-DSC_9140.jpg20171216-180920-DSC_9149.jpg20171216-181011-DSC_9152.jpg20171216-181021-DSC_9154.jpg20171216-181409-DSC_9163.jpg20171216-181421-DSC_9164.jpg20171216-181540-DSC_9169.jpg20171216-181901-DSC_9173.jpg20171216-181951-DSC_9175.jpg20171216-181958-DSC_9176.jpg20171216-182007-DSC_9177.jpg20171216-182012-DSC_9178.jpg20171216-182019-DSC_9179.jpg20171216-182358-DSC_9184.jpg20171216-182728-DSC_9192.jpg20171216-182735-DSC_9194.jpg20171216-182839-DSC_9198.jpg20171216-184652-DSC_9223.jpg20171216-184713-DSC_9224.jpg20171216-184757-DSC_9230.jpg20171216-184945-DSC_9236.jpg20171216-185042-DSC_9242.jpg20171216-185212-DSC_9243.jpg20171216-185241-DSC_9246.jpg20171216-185406-DSC_9248.jpg20171216-185424-DSC_9250.jpg20171216-185513-DSC_9252.jpg20171216-185806-DSC_9260.jpg20171216-190513-DSC_9262.jpg20171216-190529-DSC_9265.jpg20171216-190538-DSC_9266.jpg20171216-190642-DSC_9273.jpg20171216-191040-DSC_9284.jpg20171216-191513-DSC_9298.jpg20171216-191539-DSC_9303.jpg20171216-191603-DSC_9306.jpg20171216-191619-DSC_9309.jpg20171216-191647-DSC_9313.jpg20171216-191659-DSC_9315.jpg20171216-191713-DSC_9317.jpg20171216-192124-DSC_9331.jpg20171216-192248-DSC_9336.jpg20171216-193201-DSC_9348.jpg20171216-193632-DSC_9358.jpg20171216-193642-DSC_9359.jpg20171216-193813-DSC_9368.jpg20171216-194150-DSC_9371.jpg20171216-194256-DSC_9376.jpg20171216-194338-DSC_9379.jpg20171216-194834-DSC_9385.jpg20171216-194902-DSC_9388.jpg20171216-195051-DSC_9399.jpg20171216-195114-DSC_9402.jpg20171216-195436-DSC_9416.jpg20171216-195519-DSC_9420.jpg20171216-195520-DSC_9421.jpg20171216-195550-DSC_9428.jpg20171216-195556-DSC_9431.jpg20171216-195558-DSC_9432.jpg20171216-195559-DSC_9434.jpg20171216-195628-DSC_9447.jpg20171216-195635-DSC_9450.jpg20171216-195732-DSC_9470.jpg20171216-195742-DSC_9474.jpg20171216-195817-DSC_9486.jpg20171216-195932-DSC_9493.jpg20171216-200204-DSC_9502.jpg20171216-200420-DSC_9508.jpg20171216-200438-DSC_9510.jpg20171216-200632-DSC_9515.jpg20171216-201334-DSC_9553.jpg

Attachments:
Download this file (Program Polovnici A5.pdf)program[program_SPV]4054 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/