Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Vznikol Slovenský klub vábenia zveri pri SPK

Slovenskí vábiči jeleňov majú veľmi dobré meno a sú najúspešnejší v rámci Európy. Slovensko je najúspešnejšou krajinou v počte získaných medailí v doterajších 19 ročníkov ME vo vábení jeleňov, kde získalo 18 medailí! Medzi najúspešnejších našich vábičov jeleňov, ktorí nás preslávili v zahraničí paria, Vladimír Kaderka, Robert Štancel, Karol Stodolica, Jaroslav Dedič, Peter Plánovský st., či aktuálny majster Európy Jaroslav Mlynárik. Slovensko je zakladateľskou krajinou organizovania ME vo vábení jeleňov a organizovali sme ME vo vábení jeleňov v roku 2001 a 2007 vo Svätom Antone.

Od roku 1991 založenia Dní Sv. Huberta vo Svätom Antone sme aktívni šíritelia dobrého mena Slovenského poľovníctva prostredníctvom umenia vábenia zveri, zapĺňame parky a nádvoria. O hlasy zveri  a prejav tohto umenia je veľký záujem medzi širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou a samozrejme medzi deťmi. História však siaha ešte do 70tich rokov. Ladislav Penciak 10 násobný majster Českoslovenka vo vábení jeleňov je nepochybne nestorom Slovenského vábenia jeleňov, ale aj Štefan Jerguš veľký propagátorvábenia jelenej zveri,jednotlivé slohy hlasu jeleňov predviedol na vábci hudobnému skladateľovi Jozefovi Zelinkovi, ktorý ich hudobne zapísal.Vďaka týmto velikánom sme sa dostali na súčasnú úroveň súťažného vábenia a stali sa najúspešnejšou krajinou v Európe.

V tomto roku sa dostala veľká česť SPK organizovať 20. ročník ME vo vábení jeleňov vo Svätom Antone v čom vidíme veľkú symboliku. Vďaka všetkým týmto skutočnostiam sme sa rozhodli založiť Slovenský klub vábenia zveri a stať sa aktívnym partnerom SPK. Myšlienka v nás pretrvávala dlho, akurát všetci sme aktívne súťažne vábili. Preto sme sa rozhodli prejsť do riadiacich štruktúr vďaka odborným vedomostiam a praktickým skúsenostiam. Prípravný výbor klubu v zložení Mgr. Peter Plánovský, MVDr. Milan Sarvaš, Ing. Alojz Kaššák, Ing. Štefan Engel, PhD. a PaedDr. Imrich Šuba, PhD. pracoval na legislatívnych zámeroch klubu.

Našim cieľom a poslaním je šírenie dobrého mena Slovenského poľovníctva a osvety medzi širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou. Aktívne sa zapájať pri organizácii, národných šampionátov, regionálnych súťaží, vytvoriť dôstojné a odborné podmienky pre našich najúspešnejších reprezentantov. Odľahčiť prácu pár nadšencov pri organizácii dní Sv. Huberta vo Svätom Antone súťaží vo vábení zveri, hlavne riaditeľa múzea vo Svätom Antone Mariána Čiža, Ing. Štefan Engela PhD. a Ing. Alojz Kaššáka za čo im v doterajšej histórii veľmi vďačíme.  Samozrejme myslíme na našu budúcnosť a tou je naša mládež a deti, ktorej chceme byť vzorom, vychovávať ju, viesť k aktívnemu  pobytu v prírode a poľovníctvu.

Slovenský klub vábenia zveri pri SPK bol dňom 20.3.2018 zapísaný do registra poľovníckych organizácií.

Autor: Mgr. Peter Plánovský

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/