Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri v jednotlivých okresoch

mpsr logo skMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zákalde žiadostí jednotlivých okresných úradov, obvodných poľovníckych komôr, poľnohospodárskych družstiev, poľovníckych spoločností a spolkov, poľovníckych združení a podielnickych spolkov,

vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflonej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch.

Jednotlivé mimoriadne povolenia sú platné od 1.6.2018 pre okresy resp. poľovnícke združenia, spolky, či spoločnosti, ktoré požiadali oficiálnou žiadosťou MPRV SR o mimoriadny odlov.

MPRV SR si vyžiadalo stanovisko Slovenskej poľovníckej komory, kde sme odporúčali lov samíc nevodiacich mláďatá vo všetkých vekových kategóriách pri zachovaní striktnej etiky pri love. Je nutné zdôrazniť, že hoci je aktuálne obdobie z biologického hľadiska vhodné na správne rozlíšenie vodiacej a nevodiacej samičej zveri, je potrebné apelovať na užívateľov poľovných revírov, aby selektívny odstrel realizovali s čo najväčšou rozvahou, tak, aby nedochádzalo k rozpadu sociálnych štruktúr zveri, či odlovu zveri vodiacej mláďatá.

Mimoriadne povolenia pre jednotlivé okresy a PZ nájdete v prílohe.

Mimoriadne povolenia sú vydané pre okresy: Krupina, Levice, Veľký Krtíš, Zvolen, Košice-okolie, Rožňava, Rimavská Sobota, Topoľčany, Trenčín a PS Veľký Inovec, PZ Hubert.
K 4.6.2018 doplnené OÚ Malacky, OÚ Lučenec, OÚ Žiar nad Hronom, PZ Sedem Chotárov Tomášovce.

Mimoriadne povolenia lovu vydané k 25.6.2018 pre okres Žilina, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. a PR Žihárec, PZ Veľká nad Ipľom, PS Sv. Hubert, PZ Prietrž, PZ Víťaz v Slovenskej Vsi, v PR Vlčany I, Vlčany III, Neded  s osobitnými termínmi.

Mimoriadne povolenia lovu vydané k 11. a 13.7.2018 pre okresy Nové Zámky, Kežmarok, Pezinok, Komárno, Topoľčany, Trebišov, Senica, Galanta a PZ Javor.

Attachments:
Download this file (OPK Krupina.pdf)OPK Krupina.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Krupina]57 kB
Download this file (OPK Levice.pdf)OPK Levice.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Levice]79 kB
Download this file (OPK VK.pdf)OPK VK.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Veľký Krtíš]65 kB
Download this file (OPK Zvolen.pdf)OPK Zvolen.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Zvolen]62 kB
Download this file (OU Kosice - okolie a OU Roznava.pdf)OU Kosice - okolie a OU Roznava.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Košice-okolie, OÚ Rožňava]75 kB
Download this file (OU Rimavska Sobota.pdf)OU Rimavska Sobota.pdf[Mimoriadne povolenie - OPK Rimavská Sobota]69 kB
Download this file (OU Topolcany.pdf)OU Topolcany.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Topoľčany]54 kB
Download this file (OU Trencin.pdf)OU Trencin.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Trenčín]68 kB
Download this file (PS Velky Inovec.pdf)PS Velky Inovec.pdf[Mimoriadne povolenie - PS Veľký Inovec]49 kB
Download this file (PZ Hubert.pdf)PZ Hubert.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Hubert]53 kB
Download this file (OU Malacky.pdf)OU Malacky.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Malacky]63 kB
Download this file (OU ZH.pdf)OU ZH.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Žiar nad Hronom]64 kB
Download this file (OU Lucenec.pdf)OU Lucenec.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Lučenec]54 kB
Download this file (PZ Sedem Chotárov Tomasovce.pdf)PZ Sedem Chotárov Tomasovce.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Sedem Chotárov Tomášovce]55 kB
Download this file (VLM SR.pdf)VLM SR.pdf[Mimoriadne povolenie - VLM SR, š. p.]51 kB
Download this file (PS SV. Hubert Martovce.pdf)PS SV. Hubert Martovce.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Sv. Hubert Martovce]57 kB
Download this file (PZ Dolny Vah Ziharec.pdf)PZ Dolny Vah Ziharec.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Dolný Váh Žihárec]55 kB
Download this file (OU Zilina.pdf)OU Zilina.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Žilina]53 kB
Download this file (PZ KERESWALD.pdf)PZ KERESWALD.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ KERESWALD]487 kB
Download this file (Vlcany I, Vlcany III, Neded.pdf)Vlcany I, Vlcany III, Neded.pdf[Mimoriadne povolenie - Vlčany I, Vlčany III, Neded]519 kB
Download this file (PZ Vitaz v Slovenskej Vsi .pdf)PZ Vitaz v Slovenskej Vsi .pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Víťaz v Slovenskej Vsi]500 kB
Download this file (PZ Prietrz.pdf)PZ Prietrz.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Prietrž]55 kB
Download this file (OU Galanta.pdf)OU Galanta.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Galanta]71 kB
Download this file (OU Kezmarok.pdf)OU Kezmarok.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Kežmarok]685 kB
Download this file (OU Pezinok.pdf)OU Pezinok.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Pezinok]726 kB
Download this file (OU Komarno.pdf)OU Komarno.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Komárno]711 kB
Download this file (OU Topolcany..pdf)OU Topolcany..pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Topoľčany2]706 kB
Download this file (OU Trebisov.pdf)OU Trebisov.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Trebišov]716 kB
Download this file (OU Senica.pdf)OU Senica.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Senica]715 kB
Download this file (PZ Javor.pdf)PZ Javor.pdf[Mimoriadne povolenie - PZ Javor]557 kB
Download this file (OU Nove Zamky.pdf)OU Nove Zamky.pdf[Mimoriadne povolenie - OÚ Nové Zámky]714 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/