Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Vlk v Poľsku napadol dve deti

1 259 Na Slovensko-poľskom pohraničí pohrýzol vlk dve malé deti vo veku osem a desať rokov. K tejto udalosti došlo v obciach Strzebowiska a Pryzslup v okrese Lesko na území pohoria Bieszczady v národnom parku v Podkarpatskom vojvodstve. Je pravdepodobné že išlo o toho istého vlka, ktorý pohrýzol turistku v rovnakej oblasti dva týždne pred týmto incidentom.

Podľa odborníkov vlk na človeka neútočí, len ak je chorý alebo má besnotu. Pitva však preukázala, že šelma bola zdravotne v poriadku a nemala ani besnotu. Všetky informácie priniesla poľská spravodajská televíia TVN24 s odvolaním sa na predstaviteľku veterinárneho inšpektorátu v Lesku Alžbietu Žrebiecovú.

V júlovom vydaní časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (7/2018) sme v článku Európsky pohľad na vlka ľuďom priblížili situáciu z Európskeho parlamentu, ktorý koncom minulého roka prijal rezolúciu s názvom Plán opatrenia v prospech prírody, ľudí a hospodárstva. Citujeme: "Európsky parlament upozorňuje na to, že určité živočíšne druhy (v predchádzajúcej smernici boli tieto druhy zaradené medzi živočíchy vyžadujúce mimoriadnu ochranu) už dosiahli v niektorých regiónoch Európy dobrého stavu ochrany. Za tejto situácie môžu v súčasnosti ohrozovať iné voľne žijúce druhy, ako aj hospodárske zvieratá. To môže narušiť prirodzenú rovnováhu ekosystému. Vyzývame preto Európsku komisiu k vypracovaniu postupu pre posudzovanie stavu ochrany v konkrétnych regiónoch, umožňujúceho zmenu na základe už dosiahnutej žiaduce úrovne ochrany. " 

Člen Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Herbert Dorfmann konštatoval: "Prvýkrát prevažná väčšina poslancov dospela k názoru, že ochrana vlkov nie je absolútnou prioritou a že rozvoj oblastí ľudskej činnosti, ako je tradičné poľnohospodárstvo a turistika, je tiež dôležité. Vlci už nie sú druhom, ktorému hrozí vyhynutie, preto úroveň ich ochrany musí byť znížená a prispôsobená lokálnym podmienkam. "

Podobné boli aj vyjadrenia zástupcov národných delegácií na generálnom zhromaždení CIC v Madride. Konfliktné situácie a ich výrazný nárast zaznamenali v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Dánsku a prirodzene najväčší problém signalizovali zo Škandinávie. Napríklad v niektorých oblastiach Fínska sa v súvislosti s výskytom vlkov obávajú o malé deti, ktoré je zvykom bežne nechávať v kočíku spať v lese. Ako vidno na snímke, nič už nenechávajú na náhodu. Množia sa aj konflikty s medveďmi. Pritom v Rumunsku medvede páchajú škody nielen na hospodárskych zvieratách, poľovných a pastierskych psoch, ale aj na ľudských životoch.

Napätie, ktoré sa vytvorilo v súvislosti s výskytom týchto šeliem v súčasnej Európe už dosiahlo nebezpečnú úroveň. David L. Mech sa domnieva, že počet a rozsah výskytu vlkov závisí výhradne na dvoch faktoroch, a to na počte zveri, ktoré pre vlky predstavujú potravinovú základňu, a tiež ľudskú náklonnosť. Podľa tohto svetoznámeho experta, ktorý sa vedecky zaoberá vlkmi už desiatky rokov, "vlk odjakživa bol a je významným, ale napriek tomu iba jedným z mnohých druhov zvieracieho sveta - vytvárať z neho modlu, rovnako tak, ako jeho zatracovanie, neprospieva vlkom, ale výhradne iba prívržencom jedného alebo druhého krajného postoja. "

IMG 20180422 140805
Foto: Praktická ochrana detí v kočíkoch pred vlkmi, snímka pochádza z Fínska.

Celý článok si môžete prečítať v PaR 7/2018

autori: M.Hustinová, I. Šuba

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/