Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Dni svätého Huberta vo Svätom Antone 2018 v duchu Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov

dshV dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa na nádvorí kaštieľa vo Svätom Antone bude konať v poradí už 28. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti Dní Svätého Huberta a bude sa niesť v duchu 20. ročníka Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov.

Tieto dni sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkovi nepoľovníkov z celého Slovenska i zahraničia, aby si pripomenuli odkaz legendy o svätom Hubertovi a to: Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode.

Medzi hlavné body programu slávností patrí odovzdávanie rezortných vyznamenaní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pracovníkom rezortu na úseku poľovníctva, Slovenský poľovnícky zväz odovzdáva svojim členom, ale aj nečlenom, Medailu sv. Huberta.

Pútavým programom bude určite jubilejný 20. Ročník Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov. Stretne sa 13 štátov: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bielorusko, Slovensko.

Prvý ročník Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov sa uskutočnil už v roku 1999 v Dortmunde v Nemecku a na Slovensku sme organizovali Majstrovstvá Európy už v roku 2001 a 2007.
Slovensko reprezentujú skúsení vábičiari, ktorí na takúto významnú súťaž postúpili z Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov. Tento rok nás budú reprezentovať držiteľ titulu Majstra Slovenska p. Miroslav Poliček a dvaja vicemajstri Slovenska pp. Ján Šimurda a Jaroslav Mlynárik. Jarko Mlynárik je súčasne držiteľom titulu majstra Európy za rok 2017, ktorý vysúťažil v krásnom prostredí lužných lesov vo Francúzsku.

Sprievodným programom Dní Svätého Huberta sú súťaže:
• poľovnícky nôž roka
• poľovnícky šperk roka
• výstava poľovníckych fotografií
• súťaž v streľbe z historických zbraní
• streľba z kuší a lukov
• humorné súťaže “ poľovníckych 5F “
• o najdlhšiu a najkrajšiu bradu
• v hádzaní flinty do žita, ...ap.
• Hubertova kvapka krvi
• atraktívny rybolov
• módne prehliadka poľovníckych odevov
• ukážky sokoliarskeho výcviku
• poľovníckej kynológie
• vystúpenia hudobných a tanečných skupín
• ukážky prác remeselníkov
• predaj poľovníckych potrieb a pod.

Foto účastníkov z Majstrovstiev Európy konaného vo Svätom Antone v roku 2007
1

Foto účastníkov Dní Sv. Huberta 
2

Autor: Ing. Štefan Engel, PhD., (MSA, SPK)

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/