Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

stahovanie

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Pod Spišským hradom zneli hlasy najlepších slovenských vábičov

P1250356 zmensenaPo predchádzajúcom prvom septembrovom víkende, kedy pod Sitnom prebiehali 20. majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov sme sa na majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri Halali presunuli až pod Spišský hrad, aby si naši najlepší slovenskí vábiči zmerali silu hlasov vo vábení jeleňov a ostatnej zveri pri príležitosti konania Dňa Svätého Huberta v Bijacovciach, ktorý každoročne organizujú tri obvodné poľovnícke komory v Levoči, Spišskej Novej Vsi a Gelnici. Po troch rokoch sa nám taktiež podarilo zorganizovať aj juniorskú súťaž vo vábení zveri.

Súťaže vo vábení ostatnej zveri sa zúčastnilo 14 súťažiacich, medzi nimi aj jedna dáma, ktorá sa so svojim vábičským výkonom určite nestratila medzi ostatnými vábičmi. Rozhodcovský zbor tvorila štvorica skúsených vábičov: Peter Plánovský st., Pavol Hriadeľ, Jozef Hlásnik a Ľudovít Ofčák. Zo všetkých súťažiacich si najlepšie počínal Oskár Takács, ktorý si odniesol titul Majstra Slovenska v tejto disciplíne s dosiahnutými 85 bodmi. Viceprezidentka SPK pani doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. odovzdala ceny od Slovenskej poľovníckej komory, pamiatkovú gravírovanú danieliu lopatu s motívom vábiča, taktiež pohár a diplom za prvé miesto a iné hodnotené ceny. Len o bod za majstrom zaostal Michal Ondrejkov a tretí skončil po „rozstrele“ Viliam Dubovec. Vďaka štedrým sponzorom a organizátorom sme mohli udeliť ceny vo všetkých kategóriách aj pre vábičov na 4. a 5. mieste, ktoré v tomto prípade obsadili Michal Mendel a taktiež po „rozstrele“ skončil na piatom mieste Ľubomír Olexa. Rozstrelovou disciplínou bolo pre tentokrát vrešťanie zajaca, nie však na vábničke, ale len s použitím vlastného hlasu a rúk.

Po ukončení súťaže vo vábení ostatnej zveri sme pokračovali kráľovskou disciplínou vo vábení jeleňov, ktorej sa zúčastnilo 27 súťažiacich. Vábiči začínali už klasicky hlasom hľadajúceho jeleňa, kde si mohli vybrať či budú imitovať hlas starého, alebo mladého jeleňa. V druhej disciplíne imitovali jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc. Aj keď súťažný poriadok hovorí, že do tretieho kola môže postúpiť len 10 vábičov, pokiaľ je počet zúčastnených nad 25, organizátori sa rozhodli, že umožnia postup všetkým zúčastneným. Nakoľko výkony v predchádzajúcich disciplínach boli veľmi dobré a výsledky takmer vyrovnané, do rozstrelu o 4. miesto muselo ísť až 6 vábičov. O najlepších vábičoch rozhodla štvorica rozhodcov, konkrétne Peter Plánovský ml., Milan Sarvaš, Vladimír Kaděrka a Ľudovít Ofčák. Titul majstra Slovenska si pre rok 2018 vybojoval Ing. Jaroslav Mlynárik, ktorý si odniesol hodnotnú cenu od firmy M-HUNT, s. r. o., guľovnicu CZ 557 Lux v hodnote 924 € a hodnotené ceny od Slovenskej poľovníckej komory, TV relácie Halali a SOŠ Bijacovce. 1. vicemajstrom sa stal Ing. Michalom Ondrejkov, ktorý si odniesol komplexný poľovnícky nôž a darčekové predmety od firmy Swarovski. 2. vicemajstrom sa stal minuloročný majster Slovenska Miroslav Políček. Zároveň si menovaní vábiči zabezpečili miestenky na budúcoročné Majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Bielorusku. V rozstrele o 4. miesto najlepšie imitoval hlas odpočívajúceho jeleňa Matúš Štrpka a len o bod menej získal Martin Kuchár.

Súťažný poriadok Majstrovstiev Slovenska Juniorov vo vábení zveri hovorí, že každý kto chce byť hodnotený v tejto kategórii, musí absolvovať obidve spomínané súťaže vo vábení, kde sa celkový počet bodov na konci sčíta a určí sa poradie. Keďže takúto podmienku splnilo 5 súťažiacich vo veku do 21 rokov, mohli sme pri slávnostnom odovzdávaní cien pristúpiť k ich vyhodnoteniu. S prehľadom ovládol tabuľku a Majstrom Slovenska Juniorov sa stal Martin Stašš s celkovým počtom bodov 144, ktorý si okrem pamiatkovej gravírovanej lopaty s motívom vábiča odniesol pohár, diplom, obrazovú publikáciu od Slovenskej poľovníckej komory a fotopascu od firmy Trapper. Na druhom mieste sa umiestnil Adrián Zliechovec s počtom bodov 137 a tretí Ján Pavlovský s dosiahnutím 125 bodov. Štvrté miesto obsadil najmladší účastník súťaže Marko Dubovec, ktorý si tiež odniesol hodnotnú cenu pre najmladšieho vábiča a len o bod zaostal Ján Filipovský.

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorom podujatia Slovenskej poľovníckej komore, Slovenskému poľovníckemu zväzu, Televíznej relácii Halali, Obvodnej poľovníckej komore v Levoči a neziskovej organizácii Svätý Hubert, ale taktiež aj našim sponzorom, ktorí zabezpečili spokojnosť všetkých účastníkov a ocenených menovite firme M-HUNT, s. r. o., Swarovski, IBO Poľovník, Trapper – poľovnícke potreby, redakcii časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, Strednej odbornej škole Bijacovce, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. OZ Kežmarok, taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k hladkému priebehu súťaží, ale najmä konferencierovi Alojzovi Kaššákovi, ktorý už ako býva dobrým zvykom, neúnavne odmoderoval obidve podujatia.

autor: M.Hustinová

 

P1250231_zmensena.jpgP1250232_zmensena.jpgP1250234_zmensena.JPGP1250235_zmensena.JPGP1250240_zmensena.JPGP1250245_zmensena.JPGP1250247_zmensena.JPGP1250249_zmensena.JPGP1250250_zmensena.JPGP1250253_zmensena.JPGP1250254_zmensena.JPGP1250257_zmensena.JPGP1250258_zmensena.JPGP1250260_zmensena.JPGP1250261_zmensena.JPGP1250266_zmensena.JPGP1250271_zmensena.JPGP1250275_zmensena.JPGP1250279_zmensena.JPGP1250280_zmensena.JPGP1250282_zmensena.JPGP1250284_zmensena.JPGP1250287_zmensena.JPGP1250288_zmensena.JPGP1250290_zmensena.JPGP1250299_zmensena.JPGP1250306_zmensena.JPGP1250319_zmensena.JPGP1250327_zmensena.JPGP1250330_zmensena.JPGP1250331_zmensena.JPGP1250332_zmensena.JPGP1250333_zmensena.JPGP1250335_zmensena.JPGP1250339_zmensena.JPGP1250343_zmensena.JPGP1250349_zmensena.JPGP1250350_zmensena.JPGP1250356_zmensena.JPGP12502792_zmensena.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Attachments:
Download this file (MS_vo_vabeni_jelenov_Halali_2018.pdf)MS_vo_vabeni_jelenov_Halali_2018.pdf[Výsledková listina - MS vo vábení jeleňov Halali, Bijacovce 2018]520 kB
Download this file (MS_vo_vabeni_ostatnej_zveri_Halali_2018.pdf)MS_vo_vabeni_ostatnej_zveri_Halali_2018.pdf[Výsledková listina - MS vo vábení ostatnej zveri Halali, Bijacovce 2018]371 kB
Download this file (MS_JUNIOROV_vo_vabeni_zveri_Halali_2018.pdf)MS_JUNIOROV_vo_vabeni_zveri_Halali_2018.pdf[Výsledková listina - MS Juniorov vo vábení zveri Halali, Bijacovce 2018]438 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/