Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Pri príležitosti 90. výročia myšlienky založiť CIC sa stretli vrcholní zástupcovia poľovníckych organizácií krajín V4

aIMG 5345Dňa 7.12.2018 sa v Nových Zámkoch a v priestoroch kaštieľa v Palárikove, konali slávnosti 90. výročia od vzniku myšlienky založiť CIC. Hlavným organizátorom slávnosti boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľovnícka komora, OPK Nové Zámky a mesto Nové Zámky. Prvá časť slávnosti sa odohrávala v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch, kde sa zišla poľovnícka, ale aj nepoľovnícka verejnosť a rovnako zástupcovia médií. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky, hymna CIC a hymna poľovníkov v podaní pána Otokara Kleina a Reprezentačného telesa SPK. 

Úvod slávnosti patril primátorovi mesta Nové Zámky, ktorý privítal vzácnych hostí, medzi nimi p. Gabrielu Matečnú - ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, p. Tamása Marghescu - generálneho tajomníka CIC, prezidentov a predsedov poľovníckych samospráv Vyšehradskej štvorky členov prezídií SPK a SPZ a mnohých ďalších. Poľsko reprezentoval čerstvo zvolený predseda Rady PZL p. Rafał Malec, Českú republiku predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty p. Jiří Janota, Maďarsko predseda Maďarskej poľovníckej komory p. Lászlo Jámbor a Slovensko prezident SPK p. Tibor Lebocký. Po privítaní hostí nasledoval príhovor p. ministerky Gabriely Matečnej, p. prezidenta SPK a SPZ Tibora Lebockého a predsedu OPK Nové Zámky p. Jána Ikrényiho. Vďaka riaditeľovi múzea vo Svätom Antone Mariánovi Čížovi sme si mohli zaspomínať na Sympózium v Nových Zámkoch v roku 1998, hosťom taktiež porozprával a krátkym filmom priblížil aj históriu CIC. Po sympóziu p. Číža požiadali o slovo tiež zástupcovia poľovníckych samospráv, ktorí zhrnuli aktuálne problémy chápania poľovníctva verejnosťou v ich krajinách.

Nasledoval krátky program Reprezentačného telesa SPK, ktoré nám zahralo poľovnícke fanfáry od známych skladateľov. Po programe p. predseda OPK Nové Zámky Ján Ikrényi a p. prezident SPK a SPZ Tibor Lebocký ako poďakovanie a spomienku na 90. výročie vzniku myšlienky založiť CIC venovali p. Gabriele Matečnej a ostatným prítomným striebornú pamätnú medailu. V Nových Zámkoch nám sympózium moderoval pán Vladimír Vondrák.

Druhá časť programu nasledovala v kaštieli v Palárikove, kde slávnostne odhalili pamätnú tabuľu 90 rokov od vzniku myšlienky založiť CIC spoločne p. ministerka s p. prezidentom SPK a SPZ a generálnym tajomníkom CIC. Po tomto akte pokračoval slávnostný deň diskusiou prezidentov a predsedov poľovníckych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky a po prezentácii a priblížení úloh činností Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, pristúpili k podpísaniu Memoranda o spolupráci poľovníckych organizácií krajín Polski Związek Łowiecki, Českomoravskej mysliveckej jednoty, Maďarskej poľovníckej komory a Slovenskej poľovníckej komory.

Reportáž TV relácie Halali: 90. výročie od vzniku myšlienky založiť CIC v Palárikove

Autori: M.Khernová, M.Hustinová
Autor foto: M.Hustinová, Peter Šomek

 

aIMG_4843.jpgaIMG_4871.jpgaIMG_4873.jpgaIMG_4889.jpgaIMG_4899.jpgaIMG_4906.jpgaIMG_4925.jpgaIMG_4933.jpgaIMG_4963.jpgaIMG_4989.jpgaIMG_5003.jpgaIMG_5016.jpgaIMG_5039.jpgaIMG_5048.jpgaIMG_5073.jpgaIMG_5091.jpgaIMG_5100.jpgaIMG_5147.jpgaIMG_5158.jpgaIMG_5178.jpgaIMG_5187.jpgaIMG_5226.jpgaIMG_5230.jpgaIMG_5290.jpgaIMG_5295.jpgaIMG_5299.jpgaIMG_5303.jpgaIMG_5304.jpgaIMG_5314.jpgaIMG_5345.jpgIaMG_5222.jpgIMG_20181207_101018.jpgIMG_20181207_101345.jpgIMG_20181207_101820.jpgIMG_20181207_114938.jpgIMG_20181207_115605.jpgIMG_20181207_120947.jpgIMG_20181207_121348.jpgIMG_20181207_143534.jpgIMG_20181207_143552.jpgIMG_20181207_143556.jpgIMG_20181207_143617.jpgIMG_20181207_145351.jpgIMG_20181207_160733.jpgIMG_20181207_163854.jpg

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (memorandum_SPK_CMMJ_PZL_OMVK.pdf)memorandum_SPK_CMMJ_PZL_OMVK.pdf[Memorandum o spolupráci SPK, ČMMJ, PZL, OMVK]1478 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/