Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Poľovníctvo sme prezentovali aj tento rok v rámci ITF Slovakiatour

IMG 20190126 121632 zmensenaKoncom januára 2019 sa v bratislavskej Inchebe konala špecializovaná výstava ITF Slovakiatour, v rámci ktorej bola súčasťou aj výstava Poľovníctvo a oddych. Slovenská poľovnícka komora sa zúčastnila výstavy v spolupráci s Múzeom vo Sv. Antone, firmou Šomek a Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici.

Náš stánok navštívil pán prezident SPK a SPZ – Tibor Lebocký  a členovia prezídia SPK a SPZ medzi nimi predsedníčka dozornej rady SPZ a SPK Dana Vančurová, predseda osvetovej komisie SPZ Róbert Komjáti-Nagy, pán predseda kynologickej rady SPK a SPZ Jozef Jursa a predseda ekonomickej komisie SPZ a SPK Arpád Figura.

V rámci výstavy sa konalo aj zasadnutie osvetovej komisie SPZ, kde hlavnou témou bolo 50. výročie Slovenského poľovníckeho zväzu. 

V stánku SPK si návštevníci mohli pozrieť národné rekordy Slovenska, trofeje jeleňa, diviaka a srnca, takisto abnormálnych danielích trofejí. Ako zaujímavosť v súvislosti s africkým morom ošípaných sme zrealizovali nástenku o rizikách a rozšírení tohto vírusu v Európe. Prezentovali sme tiež úspechy našich trubačov, vábičov, sokoliarov a podujatia v roku a vrcholové podujatia organizované v roku 2018. Mohli ste sa zoznámiť s edukačnými materiálmi a množstvom iných zaujímavostí, ktoré vám ochotne ozrejmili prítomní zamestnanci. Pre deti sme tiež pripravili detský kútik, kde si

Návštevníci si mohli vypočuť poľovnícke signály v podaní študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, takisto pán Štefan Petrikovič spoločne s prezidentom klubu Slovenských sokoliarov pri SPK Alojzom Kaššákom odprezentovali sokoliarstvo a lásku k dravcom na Slovensku. Okrem iného sa na pódiu slávnostne pochválili „čerstvým“ osvedčením o zápise Sokoliarstva na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorí si dňa 24.01.2019 prebrali z rúk pani ministerky kultúry SR Ľubici Laššákovej.

Predstavili sa nám aj predsedovia klubov s našimi národnými plemenami – Klub slovenských hrubosrstých stavačov a Klub slovenských kopovov. Kluby mali svoje zázemie na samostatných stánkoch, kde boli k dispozícii na ukážku viaceré psy týchto plemien, ktoré ako vždy budili veľký záujem návštevníkov. Ďakujeme aj Linde Kovalickej a Zuzke Paserinová, ktorá na stánku SPK prezentovala ďalšie poľovné psy a to dlhosrsté jazvečíky.

Sobota sa niesla v duchu 50.výročia Slovenského poľovníckeho zväzu a 100. výročia Strednej odbornej lesníckej školy v Banskej Štiavnici i odborných prednášok. 50. výročie Slovenského poľovníckeho zväzu odprezentovala pani Dana Vančúrová, ktorá nám priblížila históriu SPZ, ale aj súčasné problémy ktoré neobchádzajú v dnešnej dobe ani poľovníctvo. Študenti a profesori Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici predstavili históriu a fungovanie školy od začiatku až po súčasnosť. Jednou z odborných prednášok bola aj aktivita OZ Zeleň s Projektom Živá lúka, kde autor pán Peter Kaššák priblížil laickej verejnosti problémy jednotvárnej krajiny, problémy kosieb mláďat práve narodenej zveri v jarných mesiacoch a spôsobu predchádzania týmto udalostiam.

Tradične do nášho stánku prilákala veľké množstvo návštevníkov aj vôňa chutného poľovníckeho gulášu, ktorý pripravil člen osvetovej komisie SPZ a SPK Rudolf  Reingraber s rodinou. Patrí im veľká vďaka.

Ďakujeme všetkým partnerom, hosťom, návštevníkom a všetkým tým, ktorí ste boli nápomocní pri realizácii výstavy a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia v roku 2020!

Lesu a Lovu zdar.

Autor: M.Khernová
Autor foto: P. Šomek, M.Hustinová

 

IMG_5516_zmensena.jpgIMG_5548_zmensena.jpgIMG_5578_zmensena.jpgIMG_5588_zmensena.jpgIMG_5591_zmensena.jpgIMG_5616_zmensena.jpgIMG_5637_zmensena.jpgIMG_5655_zmensena.jpgIMG_5678_zmensena.jpgIMG_5681_zmensena.jpgIMG_5712_zmensena.jpgIMG_5720_zmensena.jpgIMG_5729_zmensena.jpgIMG_5749_zmensena.jpgIMG_5750_zmensena.jpgIMG_5753_zmensena.jpgIMG_5760_zmensena.jpgIMG_5774_zmensena.jpgIMG_5805_zmensena.jpgIMG_5813_zmensena.jpgIMG_5815_zmensena.jpgIMG_5818_zmensena.jpgIMG_5821_zmensena.jpgIMG_5846_zmensena.jpgIMG_5851_zmensena.jpgIMG_5862_zmensena.jpgIMG_5865_zmensena.jpgIMG_5887_zmensena.jpgIMG_5894_zmensena.jpgIMG_5910_zmensena.jpgIMG_20190124_120102_zmensena.jpgIMG_20190124_120928_zmensena.jpgIMG_20190125_091112_zmensena.jpgIMG_20190125_111958_zmensena.jpgIMG_20190125_112236_zmensena.jpgIMG_20190126_111151_zmensena.jpgIMG_20190126_111156_zmensena.jpgIMG_20190126_112249_zmensena.jpgIMG_20190126_115534_zmensena.jpgIMG_20190126_121632_zmensena.jpgIMG_20190126_155455_zmensena.jpgIMG_20190127_112251_zmensena.jpgIMG_20190127_130817_zmensena.jpgIMG_20190127_130934_zmensena.jpgIMG_20190127_133642_zmensena.jpgIMG_20190127_133645_zmensena.jpgIMG_20190127_135811_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/