Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VČELÁRSTVO 2019

agrokomplexPozývame Vás na 10. ročník kontraktačno - predajnej výstavy a 5. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine!

Počas výstavy na Vás čaká bohatý sprievodný program zameraný na predstavenie poľovníckej kultúry a tradícií, sokoliarstvo, kynológiu, ukážky slovenských poľovníckych signálov, ale taktiež zvukové hádanky zvierat a vtákov.

Podrobný časový rozpis nájdete na plagáte a v prílohe.

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Termín konania:  22.02.2019 - 24.02.2019

Miesto konania:

Agrokomplex Nitra

Organizátor:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Otváracie hodiny:

22. - 23. 2. 2019 od 9.00 do 18.00
24. 2. 2019 od 9.00 do 17.00

Vstupné:

4 €

Parkovací lístok pre osobné auto:

5 €

Vstupné zľavnené:

2 €

Parkovací lístok autobus:

20 €

Parkovací preukaz areál:

10 €

 

Vystavovateľský preukaz:

5 €

Parkovací preukaz parkovisko AX:

Firemná pozvánka:

Katalóg výstavy:

Zásobovací preukaz: 18,- €

Vstupné 
Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov 
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. 
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely) 
Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: 
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). 
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Plagát Agrokomplex Nitra

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (sprievodný program RPaV2019 Nitra .pdf)sprievodný program RPaV2019 Nitra .pdf[sprievodný program - Agrokomplex 2019]624 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/