Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

SPKSlovenská poľovnícka komora je veľmi znepokojená udalosťami, ktoré nastali v priebehu konca roka 2018 a ktorých dôsledkom boli tri smrteľné úrazy pri výkone práva poľovníctva. S veľkou pravdepodobnosťou smrteľné úrazy nastali v dôsledku chybnej manipulácie so zbraňou určenou na poľovné účely a porušenia zásad zaobchádzania so strelnou zbraňou.

Dňa 10.11.2018 došlo pri poľovačke na bažanty pri Mojmírovciach k smrteľnému zraneniu 29 ročnej vodičky psa brokovou zbraňou. Dňa 21.12.2018 medzi obcami Naháč a Trstín došlo k usmrteniu 58 ročného muža- poľovníka guľovou zbraňou a 27.12.2018 medzi obcami Kuklov- Čáry na Záhorí došlo pri poľovačke na diviaky k smrteľnému zraneniu muža.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu považuje praktickú zručnosť pri bezpečnom zaobchádzaní so strelnými zbraňami, komplexnú znalosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov pri výkone oprávnení vyplývajúcich zo zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve za elementárny predpoklad akejkoľvek manipulácie so strelnými zbraňami. Prezídium SPK a SPZ po dôslednom vyhodnotení možných príčin, objektívnych súvislostí a subjektívnych pochybení vydáva túto výzvu s prijatými opatreniami zameranými na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z praktického výkonu práva poľovníctva používaním strelných zbraní v budúcnosti.
Opatrenia SPK zamerané na systematické znižovanie rizika úrazov spôsobených strelnou zbraňou pri výkone práva poľovníctva:

1. Opatrenia organizačno-právneho charakteru zamerané na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných pokynov SPK
a) Zintenzívniť kontrolu dodržiavania Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o poľovný lístok
T: trvalý
Z: prezídium SPK a DR SPK
b) Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri výkone štátneho dozoru v poľovníctve
T: trvalý
Z: predstavenstvá OPK a DR OPK

2. Opatrenia na rozšírenie a sprísnenie podmienok teoretickej, praktickej ale najmä streleckej prípravy v procese prípravy uchádzačov o poľovný lístok
a) Prehodnotiť platný skúšobný poriadok a rozsah jednotlivých druhov skúšok, formu realizácie skúšok a pripraviť návrh jeho aktualizáciu pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva
b) Predložiť návrh na rozšírenie práv, povinností a oprávnení streleckých inštruktorov v procese streleckej prípravy, výcviku a praktickej skúšky zo strelectva
T: do 30.9.2019
Z: strelecká komisia SPK

3. Opatrenia legislatívno-technického charakteru
a) Pripraviť návrh na legislatívnu úpravu povinnosti pravidelných kontrolných strelieb a preškolení zo zásad bezpečnej praktickej manipulácie so zbraňou pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny „D“
T: ihneď
Z: legislatívna komisia SPK
b) Prehodnotiť rozsah doplnkovej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva a pripraviť návrh jej aktualizácie pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
T: do 30.9.2019
Z: viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva

4. Opatrenia charakteru praktickej edukácie a prevencie
a) Vypracovať manuál SPK s názvom: Praktická bezpečnostná príručka pre organizáciu spoločných poľovačiek (tipy, postupy a odporúčania)
T: do 30.6.2019
Z: komisia poľovníctva a životného prostredia SPK
b) Vydať tematicky zamerané číslo Spravodajcu SPK na dodržiavanie zásad bezpečného zaobchádzania s poľovníckymi strelnými zbraňami a poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva ako jednotného podkladu pre OPK pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania svojich členov v tejto oblasti
T: do 30.4.2019
Z: kancelária SPK

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.