Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Zmena termínu M SPK 10-boj a OS-80

strelec5Vážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

oznamujeme Vám, že vzhľadom na to, že tento rok bude Slovenská poľovnícka komora organizovať medzinárodnú súťaž v poľovníckom 10-boji medzi SPK a Českomoravskou mysliveckou jednotou a dátumy našich národných súťaží boli zhodou okolností určené v rovnakom čase, Strelecká komisia SPK schválila zmenu termínu zo 17. augusta 2019 na 24. augusta 2019 (výmena termínu s Memoriálom Štefana a Evy Slamkovcov na strelnici v Sielnici).

Majstrovstvá SPK v disciplíne oblúkové strelište OS-80 boli plánované na 7. septembra 2019, ale keďže termín nášho najväčšieho celoslovenského podujatia Dní sv. Huberta sa zmenil z dôvodu presunu podujatia z kaštieľa vo Sv. Antone do kaštieľa v Betliari a uskutoční sa taktiež v termíne 7. septembra 2019, SK SPK rovnako navrhla a schválila zmenu termínu na 31.augusta 2019 na strelnici v Sielnici. M SPK budú zároveň aj finálovým kolom Ligy SPK v tejto disciplíne.

Všetky zmeny sú zaznamenané v termínovom kalendári streleckých podujatí, ktorý nájdete voľne na stiahnutie na našom webe.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/