Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri v novej poľovníckej sezóne 2019/2020 so stavom k 31.08.2019. Podľa hlásení z okresných úradov bolo doposiaľ ulovených 30 713 diviakov.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 172 36 155 65 699 456 256 1443 453 2469 1266 27 274
Trnava 178 26 173 67 620 545 230 1596 423 2567 1291 0 241
Nitra 282 108 240 162 1011 1230 763 2227 851 3760 3114 11 629
Trenčín 396 82 336 133 2188 1761 1226 4858 2435 7778 5634 83 1436
Banská Bystrica 1133 244 980 341 3912 2496 1636 8295 3117 14320 7834 121 2063
Žilina 380 90 359 118 2189 981 586 3490 1234 6418 3009 61 791
Prešov 725 101 512 107 2651 1057 686 5556 2023 9444 3974 111 1125
Košice 429 199 393 238 1977 1766 827 3299 1217 6098 4247 87 1260
VLM  54 11 40 20 265 119 93 405 101 764 344 0 114
                           
Sumár 3749 897 3188 1251 15512 10411 6303 31169 11854 53618 30713 501 7933

august19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.07.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 24 152 54 689 395 205 1439 297 2449 992 24 292
Trnava 178 21 173 46 620 472 201 1596 310 2567 1050 12 492
Nitra 282 83 240 129 1011 1041 654 2227 578 3760 2485 9 1273
Trenčín 396 45 336 95 2188 1434 927 4858 1697 7778 4198 39 1732
Banská Bystrica 1133 130 956 227 3626 1970 1274 8295 2170 14000 5771 75 2415
Žilina 380 59 359 72 1985 794 469 3393 824 6115 2218 38 808
Prešov 723 48 512 68 2580 860 543 5531 1330 9346 2849 80 1591
Košice 423 113 383 158 1908 1348 569 3296 799 6010 2987 52 1208
VLM  50 4 40 13 225 93 58 405 62 720 230 0 55
                           
Sumár 3734 527 3151 862 14832 8407 4900 31040 8067 52745 22780 329 9866

jul19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.06.2019

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 15 151 34 669 293 152 1439 185 2428 700 22 208
Trnava 178 11 173 23 620 266 113 1596 145 2567 558 9 174
Nitra 273 53 232 66 989 554 289 2153 250 3647 1212 9 372
Trenčín 396 19 336 56 2188 869 512 4858 1010 7778 2466 25 1147
Banská Bystrica 1112 57 944 116 3371 1234 704 8050 1245 13477 3356 56 1417
Žilina 380 41 346 41 1817 554 292 3317 482 5865 1410 29 470
Prešov 723 16 511 32 2525 547 323 5531 673 9290 1591 58 748
Košice 423 54 379 100 1777 894 311 3292 420 5871 1779 42 697
VLM  50 2 40 10 225 68 45 405 50 720 175 0 49
                           
Sumár 3704 268 3112 478 14181 5279 2741 30641 4460 51643 13247 250 5282

jun 19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.05.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 8 151 22 669 205 115 1439 142 2428 492 15 223
Trnava 178 8 173 16 620 188 82 1596 90 2567 384 9 215
Nitra 273 29 232 54 989 404 189 2153 164 3647 840 6 378
Trenčín 395 7 335 29 2174 434 270 4818 579 7722 1319 6 589
Banská Bystrica 1112 22 939 58 3358 709 395 8050 763 13459 1939 38 1057
Žilina 380 19 346 25 1773 337 163 3290 393 5789 940 24 571
Prešov 723 9 511 19 2525 261 173 5531 381 9290 843 44 564
Košice   23   65   570 187   237   1082 22 605
VLM  50 1 33 9 150 47 32 405 37 638 126 0 93
                           
Sumár 3280 126 2720 297 12258 3155 1606 27282 2786 45540 7965 164 4295

marec maj2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.04.2019
OOP Dospelá
diviačica
Dospelý
diviak
Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava 134 7 118 11 530 104 51 1103 96 269 5 160
Trnava   2   6   75 37   49 169 3 102
Nitra   18   21   212 112   99 462 4 323
Trenčín 270 3 216 17 1580 196 105 3707 409 730 0 525
Banská Bystrica 1193 10 1019 25 3664 298 166 8751 383 882 27 654
Žilina 332 5 305 7 1411 98 47 2804 212 369 16 269
Prešov   4   5   90 64   116 279 30 182
Košice   12   26   281 47   111 477 16 326
VLM  50 0 33 1 150 13 4 405 15 33 0 26
                         
Sumár   61   119   1367 633   1490 3670 101 2567
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.03.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava   4   2   29 16   58 109 1 109
Trnava   1   2   36 9   19 67 1 67
Nitra   6   10   44 30   49 139 2 139
Trenčín   1   8   34 24   138 205 0 205
Banská Bystrica   4   8   60 32   124 228 18 228
Žilina   1   3   23 8   65 100 8 100
Prešov   0   1   25 16   55 97 12 97
Košice   4   11   81 8   47 151 7 151
VLM            1     6 7   7
                         
Sumár   21   45   333 143   561 1103 49 1103