Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2019/2020

MP logoInformácie o vykonanom love diviačej zveri v novej poľovníckej sezóne 2019/2020 so stavom k 30.06.2019. Podľa hlásení z okresných úradov bolo doposiaľ ulovených 13 247 diviakov.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 15 151 34 669 293 152 1439 185 2428 700 22 208
Trnava 178 11 173 23 620 266 113 1596 145 2567 558 9 174
Nitra 273 53 232 66 989 554 289 2153 250 3647 1212 9 372
Trenčín 396 19 336 56 2188 869 512 4858 1010 7778 2466 25 1147
Banská Bystrica 1112 57 944 116 3371 1234 704 8050 1245 13477 3356 56 1417
Žilina 380 41 346 41 1817 554 292 3317 482 5865 1410 29 470
Prešov 723 16 511 32 2525 547 323 5531 673 9290 1591 58 748
Košice 423 54 379 100 1777 894 311 3292 420 5871 1779 42 697
VLM  50 2 40 10 225 68 45 405 50 720 175 0 49
                           
Sumár 3704 268 3112 478 14181 5279 2741 30641 4460 51643 13247 250 5282

jun 19

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.05.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov   mesiaci
Bratislava 169 8 151 22 669 205 115 1439 142 2428 492 15 223
Trnava 178 8 173 16 620 188 82 1596 90 2567 384 9 215
Nitra 273 29 232 54 989 404 189 2153 164 3647 840 6 378
Trenčín 395 7 335 29 2174 434 270 4818 579 7722 1319 6 589
Banská Bystrica 1112 22 939 58 3358 709 395 8050 763 13459 1939 38 1057
Žilina 380 19 346 25 1773 337 163 3290 393 5789 940 24 571
Prešov 723 9 511 19 2525 261 173 5531 381 9290 843 44 564
Košice   23   65   570 187   237   1082 22 605
VLM  50 1 33 9 150 47 32 405 37 638 126 0 93
                           
Sumár 3280 126 2720 297 12258 3155 1606 27282 2786 45540 7965 164 4295

marec maj2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.04.2019
OOP Dospelá
diviačica
Dospelý
diviak
Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava 134 7 118 11 530 104 51 1103 96 269 5 160
Trnava   2   6   75 37   49 169 3 102
Nitra   18   21   212 112   99 462 4 323
Trenčín 270 3 216 17 1580 196 105 3707 409 730 0 525
Banská Bystrica 1193 10 1019 25 3664 298 166 8751 383 882 27 654
Žilina 332 5 305 7 1411 98 47 2804 212 369 16 269
Prešov   4   5   90 64   116 279 30 182
Košice   12   26   281 47   111 477 16 326
VLM  50 0 33 1 150 13 4 405 15 33 0 26
                         
Sumár   61   119   1367 633   1490 3670 101 2567
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.03.2019
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov     mesiaci
Bratislava   4   2   29 16   58 109 1 109
Trnava   1   2   36 9   19 67 1 67
Nitra   6   10   44 30   49 139 2 139
Trenčín   1   8   34 24   138 205 0 205
Banská Bystrica   4   8   60 32   124 228 18 228
Žilina   1   3   23 8   65 100 8 100
Prešov   0   1   25 16   55 97 12 97
Košice   4   11   81 8   47 151 7 151
VLM            1     6 7   7
                         
Sumár   21   45   333 143   561 1103 49 1103


 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/