Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

lead shotVýbor REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a zákazy chemických látok) včera opäť neschválil návrh Európskej komisie na zákaz používania olova v strelive. Neuspokojil sa tak s iba parametrickými zmenami, ktoré v pôvodnom návrhu Európska komisia vykonala v snahe skryť ďalšie obmedzovanie práv legálnych držiteľov zbraní za tému ochrany prírody a zdravia ľudí.

V aktuálnom návrhu Komisie presadzuje zákaz držania a používania brokového streliva s obsahom olova na mokradiach a v tristometrových ochranných zónach okolo mokradí. Tento návrh je problematický hneď z niekoľkých dôvodov. Uvádzame len tie najdôležitejšie:

  • Definícia mokrade je natoľko nejasné, že do nej spadá akákoľvek viditeľná vodná plocha či tok vrátane napríklad kaluží vzniknutých po daždi.
  • Návrh prináša právnu neistotu, keď držiteľ streliva pri pohybe krajinou nemôže vedieť, či sa práve nenachádza v ochrannom pásme mokrade. V takom prípade by totiž olovené strelivo bolo strelivom zakázaným a jeho držiteľovi by hrozila strata zbrojného preukazu.
  • Zákaz držania oloveného streliva v mokradiach a ich ochranných pásmach by platil na viac ako 25% území Českej republiky, bez toho aby bola relevantne odôvodnená potreba takéhoto obmedzenia.
  • Pre takto rozsiahly zákaz neexistujú objektívne, vedecky podložené a overiteľné dôvody. Je pravdou, že vodné vtáky olovo prijímajú a dochádza u nich k otravám, ale to neoprávňuje zákaz používania olova v ochrannom pásme ani zákaz držania olova ako taký. Na Slovensku je používanie oloveného streliva na samotných mokradiach zakázané už od roku 2009 a v Českej republike od roku 2011.
  • Pre olovo v brokovom strelive neexistujú plnohodnotné alternatívy. Napríklad železné broky majú iné fyzikálne vlastnosti, predovšetkým menšiu hmotnosť, a tým menšiu ranivosť. Menšia ranivosť znamená väčšie utrpenie zveri. Rad iných materiálov je tiež toxická, alebo majú iné nevýhody. Cena alternatív je niekoľko násobne vyššia ako u bežného oloveného streliva. Strelivu z iných materiálov musí byť tiež prispôsobená zbraň, tento nárok ale rad zbraní v držbe poľovníkov nespĺňa.
  • Európska komisia už druhýkrát neuspela s návrhom na zákaz používania oloveného streliva na mokradiach. Opakovaným predložením zjavne zlého, nedôvodné a nerealistického návrhu iba s parametrickými úpravami Komisia preukázala, že jej snahou nie je vecne riešiť existujúce problémy životného prostredia a ohrozenie zdravia konzumentov diviny (ktorého pravdepodobnosť je zanedbateľne nízka), ale iba využiť týchto tém pre ideologicky motivovaný zákaz olova pravdepodobne s cieľom priblížiť sa plošnému odzbrojenie legálnych držiteľov zbraní. Niet totiž pochýb, že rad strelcov a prevádzkovateľov strelníc by predložený zákaz donútil s týmto koníčkom či profesiou skončiť. Výbor REACH sa k prerokúvaniu návrhu vráti približne za mesiac. 

Slovenská poľovnícka komora spolu s partnerskými organizáciami Legis Telum, Českomoravskou mysliveckou jednotou, LIGA LIBE, LEX a ďalšími proti návrhom na zákaz olova vystupujú dlhodobo v úzkej spolupráci s ministerstvami pôdohospodárstva a hospodárstva.

Zdroj: www.cmmj.cz
Obrázok je ilustračný

Autor: M.Hustinová

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.