Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

MP logo

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 30.9.2020 35 475 diviakov. Vlani minulom roku bolo k 30.9. ulovených 37 621 ks diviačej zveri.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 52 154 78 816 556 327 1433 706 2599 1719 26 168 242
Trnava 188 36 182 114 659 647 266 1591 548 2600 1613 4 213 246
Nitra 318 140 279 235 1050 1533 921 2382 1061 4029 3890 23 521 576
Trenčín 519 104 442 117 2673 1535 1139 5511 2730 9145 5625 83 743 1381
Banská Bystrica 1413 390 1206 507 4956 2679 1738 10133 3519 17708 8833 61 1147 1942
Žilina 408 126 372 115 2535 1022 672 1846 1627 7161 3562 78 761 839
Prešov 774 192 549 229 3152 1444 934 5934 2149 10409 4948 118 776 834
Košice 424 274 421 349 2552 1866 1334 2946 1183 6343 5006 338 514 787
VLM  56 6 39 11 228 80 71 380 111 703 279 3 35 61
                             
Sumár 4296 1320 3644 1755 18621 11362 7402 32156 13634 60697 35475 734 4878 6908
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.08.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 35 148 73 739 520 304 1368 619 1827 1551 7 236 274
Trnava 188 29 182 92 659 603 239 1591 438 2620 1400 4 263 241
Nitra 318 109 279 186 1050 1394 816 2382 864 4029 3369 21 606 629
Trenčín 516 79 440 94 2585 1413 985 5409 2311 8950 4882 69 823 1436
Banská Bystrica 1398 284 1197 427 4767 2422 1552 10080 3001 17440 7686 53 1616 2063
Žilina 404 91 366 85 2389 916 588 3746 1121 6905 2801 72 694 791
Prešov 774 132 547 191 3073 1282 821 5911 1746 10305 4172 102 1115 1125
Košice 410 221 405 310 2345 1745 1227 2934 989 6094 4492 294 803 1260
VLM  56 5 39 10 148 67 62 380 100 623 244   48 114
                             
Sumár 4260 985 3603 1468 17755 10362 6594 33801 11189 58793 30597 622 6204 7933

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.07.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne  lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 172 22 142 61 611 471 265 1316 496 2241 1315 14 271 292
Trnava 188 24 182 76 639 532 202 1591 304 2600 1137 1 363 492
Nitra 314 81 275 134 1013 1222 703 2309 623 3911 2763 15 779 1273
Trenčín 508 53 430 76 2534 1185 843 5379 1902 8851 4059 46 963 1732
Banská Bystrica 1391 156 1184 296 4521 1978 1240 10045 2400 17139 6070 40 1695 2415
Žilina 391 37 362 61 2242 716 461 6573 811 6568 2107 58 580 808
Prešov 761 72 517 133 2926 1031 629 5853 1192 10057 3057 90 860 1591
Košice 405 159 386 254 2240 1502 1043 2919 731 5950 3689 255 1014 1208
VLM  56 2 39 8 148 55 47 380 84 623 196   43 55
                             
Sumár 4186 606 3517 1099 16874 8692 5433 36365 8543 57940 24393 519 6568 9866

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.06.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov  
Bratislava 172 12 142 44 611 384 220 1316 384 2241 1044 12 261 208
Trnava   16   52   404 128   174   774 0 247 174
Nitra 314 49 274 89 1013 922 527 2309 397 3911 1984 13 525 372
Trenčín 506 39 428 44 2509 890 571 5379 1552 8822 3096 21 884 1147
Banská Bystrica 1387 87 1178 197 4410 1467 893 10045 1731 17018 4375 31 1290 1417
Žilina 393 37 362 37 2130 500 312 3519 641 6404 1527 48 586 470
Prešov 745 37 508 97 2836 782 442 5776 839 9865 2197 62 855 748
Košice 404 96 379 192 2160 1154 722 2919 511 5862 2675 223 750 697
VLM  56 2 39 8 148 32 35 380 76 623 153 0 29 49
                             
Sumár 3977 375 3310 760 15817 6535 3850 31643 6305 54746 17825 410 5427 5282
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.05.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 172 6 142 31 611 276 158 1316 312 2241 783 6 292 223
Trnava   8   35   267 83   134   527 0 241 215
Nitra 314 39 275 64 1013 701 382 2309 273 3911 1459 12 818 378
Trenčín 506 21 430 27 2517 547 386 5394 1231 8847 2212 0 1084 589
Banská Bystrica 1387 56 1167 137 4295 973 587 10045 1332 16892 3085 22 1635 1057
Žilina 393 21 362 15 2045 301 158 3499 446 6299 941 38 535 571
Prešov 741 14 504 59 2763 494 247 5730 528 9738 1342 43 828 564
Košice 402 80 371 160 2046 800 505 2919 380 5739 1925 193 823 605
VLM  56 2 39 7 148 24 29 380 91 623 153 0 116 93
                             
Sumár 3971 247 3290 535 15438 4383 2535 31592 4727 54290 12427 314 6372 4295
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán   spolu   úhyn   lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne   lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov  plán  lovu  samec-lov  samica- lov plán lovu lov
 Bratislava 172 6 142 17 591 157 90 1316 221   491 3 303 160
 Trnava   6   25   127 35   93   286 0 185 102
 Nitra 314 19 275 26 1013 279 160 2309 157   641 10 431 323
 Trenčín 194 7 185 8 844 289 126 1607 698   1128 0 858 525
 Banská  Bystrica 1387 34 1149 57 4267 427 254 10039 678   1450 14 1110 654
 Žilina 317 15 272 13 1497 114 52 2781 212   406 24 320 269
 Prešov   6   18   170 78   242   514 28 390 182
 Košice 217 52 209 92 835 433 245 1612 280   1102 163 668 326
 VLM  56 2 39 4 148 5 11 380 15   37   24 26
                           
 Sumár   147   260   2001 1051   2596   6055 242 4289 2567
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán   spolu   úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu  lov  plán lovu  lov  plán lovu samec- lov samica- lov plán lovu  lov 
 Bratislava   0   2   50 26   110   188 3 188 109
 Trnava   0   11   32 11   47   101 0 101 67
 Nitra   1   12   86 41   70   210 2 210 139
 Trenčín   2   0   42 34   192   270 1 270 205
 Banská  Bystrica   7   16   71 48   198   340 4 340 228
 Žilina   3   5   17 5   56   86 13 86 100
 Prešov   2   7   35 14   66   124 12 124 97
 Košice   28   42   127 88   149   434 89 434 151
 VLM    2       4 4   3   13 0 13 7
 Sumár   45   95   464 271   891   1766 124 1766 1103


 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.