Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 v SR v celkovom poete 50 jedincov, pre poľovné oblasti v územnej pôsobnosti okresného úradu, odboru opravných prostriedkov nasledovne:

 Banská Bystrica    9 jedincov
 Žilina  15 jedincov
 Prešov  20 jedincov
 Košice    6 jedincov

V dobe lovu od 1. novembra 2020 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti. 
Za 22 dní doby lovu bolo ulovených 11 vlkov a 2 nájdené uhynuté, to všetko len na 33% percentách územia Slovenska.

Vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 nie je možné loviť na viac ako 67% územia Slovenska. 

PLNENIE KVÓTY LOVU VLKA DRAVÉHO

P..č.

Poľovná oblasť

V pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja

Okres

Lov/úhyn

dátum lovu/nájdenia úhynu

1.

J XVII. Slovenský Raj

Košický

Spišská Nová Ves

lov

1.11.2020

J XVIII. Levočské pohorie

Prešovský

Kežmarok

* úhyn

5.11.2020

2.

J XXX. Nízke Tatry

Banskobystrický

Banská Bystrica

lov

7.11.2020

3.

J XXVI. Vysoké Tatry

Prešovský

Poprad

lov

7.11.2020

4.

J XV. Muránska

Banskobystrický

Brezno

lov

7.11.2020

5.

J XVIII. Levočské pohorie

Prešovský

Prešov

lov

7.11.2020

6.

S XI. Prešovská

Prešovský

Prešov

lov

10.11.2020

7.

J XXII. Nízke Beskydy

Košice

Medzilaborce

lov

11.11.2020

8.

J XXII. Nízke Beskydy

Prešovský

Stropkov

lov

12.11.2020

*

J XV. Muránska

Banskobystrický

Rožňava

úhyn

16.11.2020

9.

J XVIII. Levočské pohorie

Prešovský

Levoča

lov

17.11.2020

10.

S XIII. Tovarné

Prešovský

Vranov nad Topľou

lov

17.11.2020

11.  J XXII. Nízke Beskydy Prešovský Svidník lov 22.11.2020

 

 Výmera SR   49 020 519 984,700 m2  100,00 %
 Výmera, na ktorej je zakázané loviť vlka  32 928 244 675,757 m2    67,17 %
 Výmera, na ktorej je povolené loviť vlka  16 092 275 308,943 m2    32,83 %

Mapa, ktorá znázorňuje územie, kde je a nie je možné loviť vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

zakaz lovu vlka mapa 2020 podklad

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.